Głos Boga przez usta Ks.prof.S.Koczwara-“Nadużycie uprawnień papieża do liturgii”- dla “verizanus”

Służymy Bogu kapłani i wierzący!!

W drodze do Nieba nigdy nieustający

Błądzących napominać jeśli chcą przyjąć

Gdy się wzdrygają to ich w drodze pominąć

 

O autorze: JAM