Klub Rozwoju Polski, temat nr 1 „Wojsko”, burza mózgów

BrainstormingKlub (teraz powołany) służy do prowadzenia dyskusji i wyciągania z nich wniosków. Dyskusje prowadzone będą w sposób usystematyzowany i uporządkowany. Klub ma na celu wypracowywanie strategii, programów dotyczących poszczególnych dziedzin z zakresu polityki i gospodarki Polski kluczowych dla jej rozwoju. Podstawowym warunkiem przyjmowania rozwiązań jest zgodność z wartościami chrześcijańskimi, interesem narodowym i efektywność.

ZASADY DZIAŁANIA
1. Dyskusje odbywać się będą w internecie na blogu klubu.
2. Dyskusje będą dotyczyć tematów umieszczonych w nagłówku notki. W komentarzach przedstawione będą po dyskusji metodą „burzy mózgów” prace i uwagi przygotowane przez autorów i dyskutantów. W wypadku gdyby prace były obszerne publikowane powinny być streszczenia maksymalnie jednostronicowe i linki do całości
3. Komentarze powinny dotyczyć meritum sprawy i nie wybiegać poza zakreślony obszar
4. Dyskusja będzie podstawą do określenia na zasadzie konsensusu stanowiska zespołu w nim biorącego udział
5. Wspólne stanowisko zostanie opublikowane przez inicjatora dyskusji na kolejnym spotkaniu, lub jak zostanie uzgodnione.

Jako pierwszy temat proponuję „Jakie Polska ma mieć siły zbrojne”.

Kolejne mogą proponować wszyscy. Dyskusje inicjować może każdy członek klubu.

Celem dyskusji jest opracowanie modelu, lub przynajmniej kierunków w jakich powinny iść sposoby obrony kraju, jaką formę przybierać, by efektywnie bronić kraju.

Nie uważam, że ktokolwiek jest szczególnie predestynowany czy może być wykluczony z dyskusji. Wystarczy zainteresowanie tematem. Spróbujemy zacząć od metody „burzy mózgów”. A ponieważ mamy takiego patrona, jakiego mamy, to natychmiast

Burza mózgów

W burzy mózgów pierwszym etapem jest rzucanie pomysłów, liczy się ilość, im więcej, tym lepiej. Mogą być całkowicie fantastyczne, śmieszne, zwariowane.
NIE WOLNO SIĘ DO NICH ODNOSIĆ. DYSKUTOWAĆ Z NIMI. To w kolejnym etapie jak już ten się wysyci.
„pomysły ludzi niezwiązanych z daną dziedziną, której dotyczy problem, stwarzają podwaliny niekonwencjonalnych rozwiązań.” Jak twierdził twórca tej metody.
( A co z tego wyjdzie zobaczymy)

O autorze: R.Zaleski

Członek Konfederacji Blogerów