Klub Rozwoju Polski temat nr 1 „Wojsko” cz 2

gwalt-zadawany-sila-2

Drugim etapem burzy mózgów jest to analiza pomysłów przez ekspertów. W tym wypadku musi wystarczyć porównanie pomysłów zaprezentowanych w dyskusji z ich koncepcjami. Oto one.
Polska – koncepcje obrony
Koncepcje poszczególnych partii dotyczące obronności. PO i PSL rządzą więc można powiedzieć, że ich koncepcja jest, to co jest. Koncepcja SLD jest podobna usprawnianie tego co jest, armia 80 tysięczna, liczenie na sojuszników. Palikot chce ograniczenia wydatków na wojsko o połowę.
PiS chce 100 tys wojska i 50 tys Obrony Terytorialnej. Wzorowanie się na modelu szwedzkim i fińskim. Niedawno chyba szef szwedzkiej armii stwierdził, że jest się ona w stanie bronić przez tydzień. Polska przez godziny. Jest to jednak jakiś postęp.
http://obronanarodowa.pl/artykuly/display/analiza-koncepcji-reformy-sil-zbrojnych-rp-w-programach-wyborczych-najwikszych-partii-politycznych-w-wyborach-parlamentarnych-w-2011-r/

„Polska musi być zabezpieczona przed nagłymi wtargnięciami ograniczonych sił wojskowych na jej terytorium państwowe. Mogą to być działania zanarchizowanych jednostek wojskowych, w razie destabilizacji sytuacji wewnętrznej u sąsiadów, lub wspomniane „karne ekspedycje”, przewidziane przez rosyjską doktrynę wojenną. Dlatego system obrony Polski powinien gwarantować maksymalną eliminacje zaskoczenia takimi działaniami. Polska powinna w szczególności rozwijać służby rozpoznania i systemy wczesnego ostrzegania. W centrum zainteresowania winno znaleźć się lotnictwo, wojska obrony powietrznej i wojska WRE (walki radiowo elektronicznej). Zadaniem obrony byłoby sparaliżowanie nagłego ataku przeciwnika przeprowadzonego środkami napadu powietrznego, a nie tylko przy pomocy wojsk lądowych. Właściwą tendencją przebudowy sił zbrojnych jest zapowiadany rozwój wojsk powietrzno-manewrowych (dywizja kawalerii powietrznej), chociaż warto ten zamiar skorygować możliwościami materialnymi i finansowymi kraju. Ponadto Polska powinna korzystać z doświadczeń takich państw jak Szwecja czy Szwajcaria i rozbudować system obrony terytorialnej. Nasycenie terenu oddziałami przygotowanymi do walki z lotnictwem i bronią pancerną, uzbrojonymi w przenośnie wyrzutnie pocisków kierowanych i amunicje precyzyjnego rażenia powinno stanowić czynnik odstraszający dla potencjalnego agresora, który będzie wiedział, że na każdym skrawku Polski napotka dobrze zorganizowaną obronę.”
1994
http://szeremietiew.pl/czego-potrzebuje-wojsko/

Newsweek.pl: Gen. Koziej mówi, że Polsce wystarczyłaby armia 80-tysięczna., gdyż na taką nas stać, ale za to dobrze wyszkolona i wyposażona.
Romuald Szeremietiew: 80 tysięcy – chodzi o to, aby zmieścić się na jednym stadionie? Jak dotąd mamy armię coraz mniejszą, ale wcale nie lepiej wyszkoloną i uzbrojoną. Ponadto rzecz nie w ilości żołnierzy. Najpierw trzeba ustalić jakie zadania obronne ma wykonać armia. Następnie odpowiedzieć sobie ilu będziemy potrzebowali żołnierzy do ich wykonania. Istotą strategii obronnej jest takie przygotowanie obrony, aby potencjalny agresor uznał, że napaść będzie nieopłacalna. Czy z armią, która pomieści się na jednym stadionie, możemy liczyć, że agresor się jej wystraszy? Dlatego zawsze optowałem za budowaniem silnej obrony terytorialnej zdolnej do prowadzenia masowych działań nieregularnych. Nawet najpotężniejsza armia, boi się wojny asymetrycznej (partyzanckiej) i bardzo ostrożnie podejmuje decyzję o wejściu do kraju, w którym poczynione zostaną przygotowania do takiej obrony. Wystarczy wspomnieć jak potoczyła się wojna sowiecko-fińska w 1939 roku, lub uświadomić sobie dlaczego Niemcy nie pokusiły się o zajecie Szwajcarii w czasie II wojny światowej
„Do tego w MON twierdzi się, że do 2030 roku nie grozi Polsce żadna wojna. Nie wiem skąd oni mają takie informacje. Nie mówią też co będzie po tej dacie.”
„Mówi się, że dziś Wojsko Polskie jest w stanie nas bronić dwa dni.
Romuald Szeremietiew: To optymistyczny scenariusz. Myślę, że raczej trzeba mówić o godzinach”
2011
http://m.newsweek.pl/polska,-armia-zmiesci-sie-na-stadionie-,81676,2,1.html
Koncepcja Obrony Narodowej (terytorialnej) Szeremietiewa
„Liczebność wojsk OT miała osiągnąć około 10 tys. żołnierzy z możliwością rozwinięcia do 120 tys. w razie wystąpienia stanów kryzysowych i wojny.”
http://obronanarodowa.pl/artykuly/display/koncepcja-utworzenia-wojsk-obrony-terytorialnej-w-silach-zbrojnych-rp-wedlug-dr-hab-romualda-szeremietiewa

Koncepcja płk Marczaka
„Strategiczne skutki zaniechania tworzenia OT

Kontynuacja blokady tworzenia OT oraz destrukcja stworzonych w latach 1991 – 1999 podstaw nowoczesnej OT Polski grozi następującymi konsekwencjami strategicznymi:
1. Bezbronnością Polski, recydywą stanu z XVIII w: “bezbronnego stepu /…/ drogi publicznej dla obcych wojsk” (określenie stanu Polski przez C. v. Clausewitza w “O wojnie”).
2. Powtórzeniem strategicznego błędu sprzed 1939 (brak OT, AK tworzono dopiero po… klęsce wrześniowej) kiedy wobec braku powszechnej OT wojska operacyjne były pozbawione jakichkolwiek szans obrony terytorium Polski.”
http://obronanarodowa.pl/artykuly/display/koncepcja-strategiczna-ot-wedlug-plk-r-dr-hab-jozefa-marczaka

„Nasze szczególne zaniepokojenie wynika z braku strategicznej, długoterminowej koncepcji restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP we wszystkich obszarach działalności i nagminnym podejmowaniu działań sprzecznych, głównie w:
– głębokiej demilitaryzacji Państwa Polskiego;
– pseudo profesjonalizacji Wojska Polskiego;
– degradacji szkolnictwa wojskowego i polskiej myśli wojskowej;
– próbie łamania ustawy w sprawie stałego, minimalnego poziomu finansowania Sił Zbrojnych RP w roku budżetowym i tym samym upolitycznianiu wojska;
– postępującej degradacji przemysłu obronnego, w tym stoczni Marynarki Wojennej RP oraz jednostek badawczo-rozwojowych pracujących na rzecz obronności.”

Z listu wyklętego stowarzyszenia Pro Militio do szefa BBN Szczygły 2009

Organizacje paramilitarne jako jeden z filarów obrony
http://js1010.pl/artykuly/inne/rola-organizacji-paramilitarnych-w-systemie-obronnym-kraju

Mark Kajdas – koncepcja obrony terytorialnej i sporo linków w temacie, też o jej szwedzkim modelu.
http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/81121,klub-ruch-narodowy-na-ne-rozwazania-programowe-nad-wojskiem-i-obrona-narodowa

PS
Moje podsumowanie dyskusji, pomysłów z http://www.ekspedyt.org/r-zaleski/2013/02/07/2306_klub-rozwoju-polski-temat-nr-1-wojsko-burza-mozgow.html
będzie jutro. Polecam tez polemikę z tym działaniem http://www.ekspedyt.org/torin/2013/02/08/2726_polemika-z-postem-klubowym-wojsko-romana-zaleskiego.html

O autorze: R.Zaleski

Członek Konfederacji Blogerów