O autorze: Janusz Górzyński

Opis
"Nie należę do świata, który przemija. Przedłużam i przekazuję prawdę, która nie umiera." Nicolás Gómez Dávila (1913-1994)

Notki Legionisty: Janusz Górzyński