Zbankrutujmy zachodnie banki!

Wydawać by się mogło, że korporacje mają absolutną władzę nad nami.
Lecz to nie jest prawdą!

Już Benedykt XVI w encyklice pt. CARITAS IN VERITATE czyli “MIŁOŚĆ W PRAWDZIE” napisał, że największą władzą
jest władza konsumencka!
Organizowanie się w spółdzielnie, w grupy interesów producentów i konsumentów, jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla Polaków, aby wyzwolić się z niewoli kolonizatorów, którzy zmuszają nas do pracy za bezcen i kupowania drogo w ich sieciach dystrybucyjnych.

Czaj najwyższy aby postawić na miłość braterską i wolność, a więc wolność od długów banksterskich i przemocy korporacji.
Stać nas na to!

KTO KUPUJE U ŻYDA I NIEMCA ODBIERA CHLEB POLAKOWI! Tak uczyli Wielkopolanie, którzy zwyciężyli w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. “Dzielni Poznańczanie, pokazali światu jak wypędzać Prusaka boso do Heimatu”.

I tej nauki musimy się trzymać dziś.

Drogą do sukcesu i odbudowy Wielkiej Polski, jest wszechpolski konsument i producent, solidarność stanowa, totalny solidaryzm społeczny i gospodarczy. Konsekwentna praca Wszechpolaków nad bezpieczeństwem i dobrobytem.

Czas najwyższy wyrzucić z domów telewizory, w których straszą nas masońskie potwory. I ruszyć z polską głową i z ideałami, z polską przedsiębiorczością, do sąsiadów, do Polaków, do naszych braci i sióstr oraz wskazać na alternatywne postawy konsumenckie i producenckie opisane w zasadach spółdzielczości.
Trzeba więc podjąć się realizacji zadań społecznych i politycznych od podstaw. Patriotyzm jest cnotą, którą trzeba w każdym momencie swojego życia praktykować. Patriotyzm jest potrzebny zarówno podczas zakupów jak i produkcji planowanej pod narodowe potrzeby.

Najpierw jednak zbankrutujmy zachodnie banki a potem międzynarodowe sieci handlowe.

___________________________________________________

Grafika w ikonie: deesillustration.com

O autorze: Janusz Górzyński

"Nie należę do świata, który przemija. Przedłużam i przekazuję prawdę, która nie umiera." Nicolás Gómez Dávila (1913-1994)