Papież Franciszek w krucjacie przeciwko heretykom

Trójca

 

Papież Franciszek w krucjacie przeciwko heretykom.

 

Przepowiadanie Ewangelii jest nieocenioną służbą, jaką Kościół może ofiarować całej ludzkości wędrującej przez historię. Żaden naród ani środowisko nie powinny być pozbawione światła i łaski Chrystusa. Benedykt XVI

 

Papież ostrzega rodziny przed ideologiczną kolonizacją

 

Rzym potrzebuje odrodzenia moralnego i duchowego, a rodziny tego miasta wezwane są do dawania prawdziwego świadectwa miłości małżeńskiej. Papież Franciszek mówił o tym wczoraj wieczorem otwierając trzydniowy Kongres Diecezji Rzymskiej, poświęcony rodzicom jako świadkom piękna życia. Na plac św. Piotra przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym rodzice z dziećmi, katecheci, proboszczowie i księża Wiecznego Miasta. Nawiązując do tematu ubiegłorocznego spotkania, jakim było przekazywaniu wiary młodym pokoleniom, Franciszek wskazał, że nie jest ono możliwe bez prawdziwego odrodzenia.

 

Nasze miasto musi odrodzić się duchowo i moralnie, bo zdaje się, że wszystko jest takie samo, wszystko jest względne; że Ewangelię będącą naprawdę piękną historią wspaniałych rzeczy miło się czyta, ale pozostaje jedynie ideą. Nie dotyka serc! – mówił Papież. – Nasze miasto potrzebuje odrodzenia. I jest to zadanie bardzo ważne, gdy mówimy o wychowaniu dzieci i młodzieży, za których wy, rodzice, jesteście w pierwszym rzędzie odpowiedzialni. Nasze dzieci zaczynają słuchać tych dziwnych pomysłów, podlegają ideologicznej kolonizacji zatruwającej duszę i rodziny. Trzeba temu przeciwdziałać. Opowiadał mi ostatnio młody katolik, którego dzieci chodzą do pierwszej i drugiej klasy, że niejednokrotnie wieczorami muszą z żoną «rekatechizować» dzieci po tym, czego ich uczą w szkole czy o czym czytają w książkach, które im dają. Ta ideologiczna kolonizacja wyrządza wielką krzywdę i niszczy społeczeństwo, kraj, rodziny. Stąd konieczne jest prawdziwe odrodzenie moralne i duchowe”.

 

W kontekście papieskiego wezwania do sprzeciwu wobec kolonizacji ideologicznej warto wspomnieć, że w sobotę 20 czerwca odbędzie się w Rzymie ogólnonarodowa manifestacja: „Stop gender w szkole”, zorganizowana przez komitet „Ratujmy nasze dzieci”. Akcja, którą  poparł Ojciec Święty, będzie miała charakter międzyreligijny.

bz/ rv

Źródło; http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/15/papie%C5%BC_ostrzega_rodziny_przed_ideologiczn%C4%85_kolonizacj%C4%85/1151690

 

 

Watykan poparł manifestację „Stop gender w szkole”

 

Z pełną odpowiedzialnością za naszą przyszłość musimy ukazywać dzieciom i młodzieży, a także całemu światu bogactwo i wielkość rodziny chrześcijańskiej. Podczas gdy świat promuje nietrwałe związki, my chcemy trwałej rodziny. Tam, gdzie społeczeństwo się rozmywa, my proponujemy rodzinę silną, stabilną, zbudowaną na skale Ewangelii i Kościoła. Pisze o tym abp Vincenzo Paglia w przesłaniu popierającym manifestację: „Stop gender w szkole”, która w najbliższą sobotę odbędzie się w Rzymie. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kieruje swój list do komitetu „Ratujmy nasze dzieci”, będącego organizatorem tego ogólnowłoskiego protestu.

Abp Paglia wyraża głębokie przekonanie, że chrześcijańska rodzina, oparta na monogamicznym i nierozerwalnym małżeństwie, będzie stanowiła wielkie bogactwo także dla społeczeństwa w przyszłości. Przywołuje też niedawne słowa Papieża Franciszka do biskupów Europy o konieczności promowania rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, będącego fundamentalną komórką każdego społeczeństwa. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny wskazuje zarazem na pilne i konieczne wyzwania stające obecnie przed rządzącymi. Podkreśla, że – z fantazją i odpowiedzialnością – muszą oni wspierać młode pokolenia w pragnieniu założenia rodziny i posiadania potomstwa. Popierając rzymską manifestację „Stop gender w szkole”, abp Paglia wyraża zarazem nadzieję, że wniesie ona drogocenny wkład w życie Kościoła i wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro ludzkości.

bz/ rv

Źródło; http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/15/watykan_popar%C5%82_manifestacj%C4%99_%E2%80%9Estop_gender_w_szkole%E2%80%9D/1151691

 

 

Papież dzień po homo-paradzie w Rzymie: dzieci potrzebują heteroseksualnych rodziców!

Dzień po homoseksualnej paradzie, która w sobotę przeszła ulicami Rzymu, papież Franciszek podkreślił – zwracając się do pielgrzymów i katolików z diecezji rzymskiej – że dzieci dla prawidłowego wzrastania potrzebują rodziców heteroseksualnych. Jednocześnie zaznaczył, że różnice istniejące między kobietami i mężczyznami są fundamentalne i stanowią “integralną część bycia człowiekiem”.

 

Papież zauważył, że małżonkowie nie boją się różnic istniejących między nimi. Mówił „ jak wielkim bogactwem jest ta różnorodność, która uzupełnia się w związku kobiety z mężczyzną”.

 

Ojciec święty podkreślił, że małżeństwa heteroseksualne nie tylko gwarantują szczęście parom, które zawarły związek małżeński, ale „zostały także uznane za istotne dla dobrego rodzicielstwa”.

 

– Dorastające dzieci, których tożsamość kształtuje się, widząc ojca i matkę konfrontują tę tożsamość z miłością rodziców, dostrzegając różnice jakie istnieją między nimi – mówił Franciszek.

 

W minioną sobotę do parady sodomitów przyłączył się między innymi burmistrz Rzymu Ignazio Marino. Jak na razie pary tej samej płci nie mają statusu prawnego we Włoszech. Politycy z lewej i prawej strony sceny politycznej zgodzili się rozpocząć kolejną debatę na temat legalizacji związków partnerskich. Na razie kwestia tzw. małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez homoseksualistów wydaje się być poza zasięgiem lobby homoseksualnego we Włoszech.

 

Źródło: ncronline.org., AS.

Read more: http://www.pch24.pl/papiez-dzien-po-homo-paradzie-w-rzymie–dzieci-potrzebuja-heteroseksualnych-rodzicow-,36409,i.html#ixzz3dKaCrSCc

 

 

Watykan: biskupi będą odpowiadać przed sądem za zaniedbania w ochronie nieletnich

 

Stolica Apostolska uruchomi procedury umożliwiające pociąganie do odpowiedzialności biskupów, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków w zakresie ochrony nieletnich przed nadużyciami. Decyzja w tej sprawie została podjęta na zakończonym dziś posiedzeniu Rady Kardynałów. Szef Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich kard. Sean Patrick O’Malley zaproponował w tym względzie szereg rozwiązań. Zostały one jednomyślnie przyjęte przez radę, a następnie zaaprobowane przez Ojca Świętego.

Przewidują one, że zażalenia na biskupów będą składane do jednej z trzech Kongregacji, której podlega dany biskup: ds. Biskupów, Ewangelizacji Narodów lub dla Kościołów wschodnich. Ta dykasteria będzie też miała za zadanie przeprowadzenie dochodzenia. Osąd będzie natomiast należał do nowego trybunału, który zostanie ustanowiony w ramach Kongregacji Nauki Wiary. Papież mianuje też nowego sekretarza tej Kongregacji, który będzie odpowiedzialny za wspomniany trybunał.

Ponadto Rada Kardynałów zaaprobowała wstępny plan reformy watykańskich mediów. Zakłada on stopniową integrację wszystkich instytucji związanych z mediami, począwszy od Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, poprzez Radio Watykańskie, telewizję i dziennik L’Osservatore Romano, aż po wydawnictwo i internet. Przewidziane jest również ustanowienie nowej dykasterii. Projekt reformy przygotowała utworzona w kwietniu papieska komisja, która nadal będzie kontynuować swoją pracę.

kb/ rv

Źródło; http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/10/watykan_biskupi_b%C4%99d%C4%85_odpowiada%C4%87_przed_s%C4%85dem_za_zaniedbania_/1150511

 

 

wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16; por. 1 Kor 10,1-13).św. Paweł

 

 

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus”. Gal 1,11-12

 

Prawdziwa Ewangelia

6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20)

 

O autorze: Janusz Górzyński

"Nie należę do świata, który przemija. Przedłużam i przekazuję prawdę, która nie umiera." Nicolás Gómez Dávila (1913-1994)