Święta miłości kochanej ojczyzny – ks. prof. Stanisław Koczwara

Ostatnie dwa lata pokazują, że nic się nie zmieniło w naturze narodów Europy. Polacy otwarli życzliwie serca na uchodzących mieszkańców z wnętrza dawnej Rzeczypospolitej przed koszmarem wojny. Inne narody wietrzą tylko korzyści materialne, a ich przywódcy prowadzą rozgrywki polityczne, mogące im spełnić marzenia o podporządkowaniu Europy środkowo-wschodniej pod każdym względem. Słowem, sen o Mitteleuropie znów nabiera realnych kształtów.

(…)

«Rozmyślanie o śmierci jest rozmyślaniem o wolności: kto się nauczył umierać, oduczył się służyć. Kto by nauczył ludzi umierać, nauczyłby ich żyć.»

Michel de Montaigne

 

−∗−

Święta miłości kochanej ojczyzny – ks. prof. Stanisław Koczwara

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!