Ich potomstwo jest między nami czyli konsekwencje i okoliczności – Leszek Żebrowski

Ich potomstwo jest między nami. Przez partię komunistyczną, czyli PPR i PZPR przewinęło się 7-8 mln ludzi. Część z nich nie żyje, część wcześniej z partii wyszła, część była tam z powodów koniunkturalnych, ale duża część, być może większa, była związana z tą formacją bardzo ściśle. Bo coś z tego mieli. I teraz ich dzieci i wnuki nie wyjdą z tego zaklętego kręgu. Oni bronią własnej przeszłości i własnej tożsamości. Więc tak, jak był ‘wróg klasowy’ po 1945 roku, to dalej ten wróg jest, tylko inaczej się nazywa.

−∗−

Konsekwencje i okoliczności – Leszek Żebrowski

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!