Zielony Ład i klimatyzm to łabędzi śpiew Unii Europejskiej

O tym, że Zielony Ład jest ostatecznym i niepodważalnym dowodem na to, iż

  1. Unia Europejska jest absurdalną instytucją
  2. Unia Europejska jest kukłą międzynarodowych lobbistów
  3. Unia Europejska forsując Zielony Ład i bezgotówkowość jest w stanie schyłkowym i na prostej drodze do tego, że wkrótce przestanie istnieć.

Warto w całości i dokładnie wysłuchać.

O autorze: wawel