Rekolekcje wielkopostne 2024 – ks. Marek Bąk. Dzień 4

Na początku mszy świętej słyszymy często takie słowa ‘Uznajmy przed Bogiem nasz grzech’. Jezus oddał swoje życie za grzeszników, o czym mówi bardzo wyraźnie, kiedy w czasie Ostatniej Wieczerzy, po przemienieniu wina w swoją Krew wyznaje ‘To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów’. Stąd też warunkiem godziwego uczestniczenia we mszy świętej, w której uobecnia się Męka i Śmierć Chrystusa za nas, jako za grzeszników, niegodziwców jest uznanie naszej grzeszności.

−∗−

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024 z Księdzem Markiem Bąkiem. Dzień 4 (czwarty)

 

−∗−

Rekolekcje wielkopostne 2024 – ks. Marek Bąk. Dzień 1
Gdyby owca nie odeszła od stada, nie byłaby noszona przez Chrystusa na rękach. Im więcej doświadczasz klęsk, tym żarliwiej i częściej powinieneś modlić się modlitwą owcy zagubionej, tym głębiej winieneś […]

___________

Rekolekcje wielkopostne 2024 – ks. Marek Bąk. Dzień 2
«Droga do komunii życia z Matką Bożą, to dochodzenie do postawy ewangelicznego żebraka. Do postawy człowieka, który doświadczając swojej duchowej nędzy, całą swoją ufność pokłada w Bogu i wszystkiego od […]

___________

Rekolekcje wielkopostne 2024 – ks. Marek Bąk. Dzień 3
W miarę wzrastania w życiu wewnętrznym, gdy będziemy coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że podobnie jak syn marnotrawny, czy dobry łotr trwonimy powierzone nam talenty, Bóg będzie oczekiwał […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!