“Polacy zamordowali więcej Ukraińców”. Antyhistoria w wykonaniu ukraińskim

Jeśli mamy tego typu spór, jaki jest między Polską i Ukrainą ogólnie mówiąc. Bo Polska, to jest dzisiaj stwierdzenie niejednoznaczne. Czy to są polskie partie polityczne? Czy to są polskie instytucje, czy instytucje państwa polskiego? Czy to są środowiska polskie, które chcą dbać o pamięć, dążą do tego by te sprawy wyjaśnić? A z drugiej strony mamy Ukrainę. Jak jest spór między dwoma takimi organizmami, to rozmawia się o tym. (…) Ale doprowadziliśmy do takiego absurdu w tej chwili, że mamy dwugłos ukraiński na temat sporu polsko-ukraińskiego. Po pierwsze swoje mówią Ukraińcy, a po drugie w Polsce ci, którzy powinni zajmować stanowisko polskie i posługiwać się polskimi argumentami, to tego nie ma. Bo coraz więcej osób, coraz więcej środowisk jest po stronie ukraińskiej…

−∗−

Leszek Żebrowski “Polacy zamordowali więcej Ukraińców”. Antyhistoria w wykonaniu ukraińskim

Spotkanie w Lublinie,  “Wołyń bez mitów” – sala Solidarności ul.Królewska 3,

5 marca 2024r

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!