Autyzm. Zagadka rozwiązana? – dr Piotr Witczak

«Fakty są takie, że w ciągu ostatniej dekady ilość osób z diagnozą autyzmu, czy spektrum autyzmu – z ASD, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu, to jest szersze pojęcie – wzrosła dziesięciokrotnie. To jest duży wzrost. Nie da się go wyjaśnić, bo już pojawiają się informacje, że to jest ‘naddiagnozowane’.»

«Według publikacji naukowych badających wzrost tego autyzmu i czynniki, które potencjalnie na to wpływają, wnioski autorów są jednoznaczne. Nie da się tego wyjaśnić łagodzeniem kryteriów, kwalifikacji do diagnozy autyzmu. Nie da się tego wytłumaczyć migracją, czy kwalifikowaniem coraz młodszych dzieci do tej diagnozy. Po prostu ten wzrost jest z jeszcze czymś związany dodatkowo.»

−∗−

Autyzm. Zagadka rozwiązana?

Rozmawiają: Edyta Paradowska, dr Piotr Witczak

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!