Wojny, resety i globalna kryminokracja

Kryminokracja wie, że nigdy nie będzie jasnego i zjednoczonego sprzeciwu wobec jej rządów, dopóki ludzie pozostają w pułapce jej sztuczek i iluzji, i nawet nie rozpoznają jej istnienia, nie mówiąc już o rozpoczęciu debaty o tym, jak ją obalić.

Naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zatem zdemaskowanie tych działań, zburzenie ich licznych murów obrony, zignorowanie ich gróźb i zakazów oraz rozgłaszanie na cały świat, co to jest i co z nami robi.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Wojny, resety i globalna kryminokracja

Ten artykuł powstał jako wkład w Forum w Kiszyniowie w 2024r.: „Nieograniczona wojna: holistyczne podejście do Wielkiego Resetu”.

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziłem nieco badań nad powiązaniami i podobieństwami między Wielkim Resetem a wojną.

Chociaż skupiałem się głównie na pierwszej wojnie światowej, doszedłem do wniosku – być może dla niektórych szokującego, ale dla innych absolutnie oczekiwanego – że program stojący za wszystkimi współczesnymi wojnami jest taki sam, jak ten stojący za Wielkim Resetem, Czwartą Rewolucją Przemysłową, Nowym Porządkiem Świata czy jakkolwiek to nazwiecie.

Ten program – długoterminowy i wieloaspektowy – należy do podmiotu, który nazwałem kryminokracją, globalną mafią, która, jak wyjaśniałem w mojej broszurze Wrogowie Ludu [Enemies of the People], jest zdominowana przez finansowe i przemysłowe imperium Rothschildów.

Ogólnym celem jest konsolidacja i ekspansja władzy i bogactwa kryminokracji, przy czym te dwa terminy są praktycznie synonimami w tej skorumpowanej epoce, którą René Guénon określił mianem Reign of Quantity.

Możemy to podzielić na trzy aspekty:

Cele krótkoterminowe – tj.: biorąc pod uwagę, że ostatecznie chodzi o pieniądze, natychmiastową korzyść finansową.

Cele średnioterminowe – tj.: ustalenie przyszłej korzyści finansowej.

Cele długoterminowe – stworzenie warunków społecznych, które w nadchodzących dziesięcioleciach będą przynosić korzyści finansowe kryminokracji.

Jeśli chodzi o krótkoterminowe korzyści finansowe Wielkiego Resetu, jak pokazała to początkowa faza covid, są one dość oczywiste.

Po pierwsze, były zyski ze sprzedaży samych tak zwanych szczepionek – kupowanych i zabezpieczanych na całym świecie przez władze publiczne w atmosferze, w której nie było miejsca na demokratyczną kontrolę ani debatę.

Po drugie, w związku z tak zwaną pandemią, znów na całym świecie, można było sprzedać cały nowy sprzęt: maseczki na twarz, plastikowe osłony, płyny do mycia rąk, oznakowanie, testy PCR i tak dalej.

Po trzecie, korzyści finansowe, jakie duże przedsiębiorstwa, szczególnie te prowadzące działalność w Internecie, uzyskały w wyniku lockdownów, a co poważnie dotknęło mniejsze przedsiębiorstwa.

W rzeczywistości Klaus Schwab z WEF otwarcie przechwalał się tym w swojej książce Covid-19: The Great Reset z 2020 roku.

Napisał: „W USA Amazon i Walmart zatrudniły łącznie 250 000 pracowników, aby nadążać za wzrostem popytu i zbudowały ogromną infrastrukturę do obsługi dostaw online. Przyspieszający rozwój e-commerce oznacza, że ​​giganci branży handlu detalicznego w Internecie prawdopodobnie wyjdą z kryzysu jeszcze silniejsi niż w epoce przedpandemicznej… Nie przez przypadek takie firmy jak Alibaba, Amazon, Netflix czy Zoom wyszły jako «zwycięzcy» z lockdownów”. [1]

Jeśli chodzi o wojnę, najbardziej oczywistą przyczyną szybkiego zysku jest sprzedaż uzbrojenia.

Handel bronią jest kluczową częścią imperium kryminokratycznego – jak pokazuje to termin „kompleks wojskowo-przemysłowy”.

Na przykład w czasie pierwszej wojny światowej brytyjski handel bronią był kontrolowany przez pierścień monopolistyczny skupiony wokół Vickers Ltd; Armstrong, Whitworth and Co Ltd; John Brown and Co Ltd; Cammell, Laird & Co i Nobel Dynamite Trust.

Historycy Gerry Docherty i Jim Macgregor, którzy pokazują, jak kryminokraci wykreowali i przedłużali wojnę dla własnego zysku, zauważają: „Pierścień był utożsamiany z rozległą siecią finansową, w której pozornie niezależne firmy zostały wzmocnione przez absorpcję i połączone ze sobą skomplikowanym systemem wspólnych udziałów i wspólnych stanowisk dyrektorskich.

„Był to przemysł, który rzucał wyzwanie Skarbowi Państwa, wywierał wpływ na Admiralicję, utrzymywał wysokie ceny i manipulował opinią publiczną”. [2]

Wojna wymaga także ogromnych ilości surowców, nie tylko do produkcji broni, amunicji, czołgów, statków i samolotów oraz całego związanego z nimi wyposażenia, ale także do transportu towarów i ludzi przez oceany i kontynenty.

Dominująca rola gangu Rothschildów w światowym przemyśle naftowym, a także w przemyśle żelaza i stali oraz na kolei, oznaczała, że ​​ich pieniądz mocno podzwaniał w odpowiedzi na ogromny wzrost popytu – po obu stronach konfliktu w latach 1914–1918.

 

Istnieją inne aspekty bezpośrednich korzyści finansowych, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, które trudno precyzyjnie zidentyfikować, ponieważ mieszczą się one w sferze zachowań wyraźnie przestępczych i dlatego są jeszcze staranniej ukrywane niż inne machlojki.

Dwa wieki temu, podczas wojen napoleońskich, Rothschildowie wykorzystali niedobory żywności i rosnące ceny, aby działać na czarnym rynku w swoim rodzinnym mieście Frankfurcie i sprzedawać armiom zaopatrzenie ze znacznym zyskiem.

Brytyjskie towary, w tym tkaniny bawełniane, cukier, indygo i tytoń, również były transportowane przez kanał La Manche poprzez magazyny Rothschildów, wbrew blokadzie Napoleona.

Sankcje związane z wojną mogą być opłacalnym przedsięwzięciem dla osób mających odpowiednie kontakty.

Pomoc „humanitarna” w czasie wojny jest często wygodną przykrywką dla masowych i wysoce wątpliwych transferów pieniędzy.

Docherty i Macgregor wyjaśniają, jak podczas pierwszej wojny światowej „pomoc” dla Belgii oznaczała „jedno z największych oszustw na świecie”. [3]

Komisja Pomocy [Commission for Relief] w Belgii okrzyknęła siebie „największym przedsięwzięciem humanitarnym, jakie świat kiedykolwiek widział”. [4]

Później twierdziła, że ​​wydała ponad 13 000 000 000 dolarów na pomoc dla ludności Belgii, co stanowiło naprawdę oszałamiającą kwotę jak na tamte lata.

Herbert Clark Hoover

Odpowiedzialnym za to był Herbert Clark Hoover (na zdjęciu), późniejszy prezydent USA, którego obaj autorzy nie wahają się opisać jako „krętacza i oszusta”[5].

Z pewną nieuchronnością okazuje się, że był on głęboko powiązany ze środowiskami, które planowały tę właśnie katastrofę, którą teraz rzekomo miał łagodzić.

Jak wyjaśniają Docherty i Macgregor: „Urodzony w Ameryce inżynier górnik mieszkał przez lata w Londynie i był kolegą biznesowym Rothschildów… Miał udziały w Rio Tinto Company Rothschildów i był powiązany z tą samą wszechpotężną dynastią Rothschildów, która inwestowała w jego Korporację Cynkową”. [6]

„Kiedy Herbert Hoover negocjował ogromne pożyczki dla belgijskiej Komisji Pomocy od rządów sojuszniczych, korzystał z organizacji JP Morgan w Ameryce, koordynowanych przez Morgan Guaranty Trust z Nowego Jorku, a ten z kolei dokonał niezbędnego transferu do Londynu”. [7]

„Siły finansowe nigdy nie były daleko od jego centrum władzy. Oś Morgan/Rothschild była owinięta wokół całego projektu”. [8]

Według raportu Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej z początku tego roku (2024) globalna pomoc dla Ukrainy osiągnęła już 278 miliardów dolarów, a w kolejce czekają już kolejne miliardy. [9]

Warto zauważyć, że w 2007 roku „The New York Times” przewidywał, że członek młodego pokolenia Rothschildów, Nathaniel (na zdjęciu) „może stać się najbogatszym Rothschildem ze wszystkich” dzięki „odważnym zakładom w nowe instrumenty inwestycyjne” i tradycyjnemu rodzinnemu przewidywaniu geopolitycznemu. [10]

Dodano: „Człowiek w kolejce do tytułu piątego barona Rothschild jest bliski zostania miliarderem dzięki sieci prywatnych funduszy inwestycyjnych na Ukrainie”.

Nathaniel Rothschild

 

Średnioterminowe źródło zysków finansowych z tak gigantycznych machinacji wynika z ogromnych kwot publicznych pieniędzy wrzucanych w nie pod pretekstem „sytuacji nadzwyczajnej”.

„Magiczne drzewo pieniędzy” wydatków publicznych nagle staje się nieskończenie obfite w obliczu całkowicie przyćmiewającego „kryzysu” pandemii, wojny, terroryzmu lub zmian klimatycznych.

Na przykład rząd brytyjski szacuje całkowity koszt działań związanych z covid-19 w przedziale od 310 miliardów funtów do 410 miliardów funtów. [11]

Do najdroższych programów zalicza się „Program utrzymania stanowisk pracy w okresie pandemii” [„Coronavirus Job Retention Scheme”] (czasami nazywany programem postojowym) oraz „Test and Trace” NHS [testowanie i śledzenie kontaktów w pandemii -AC].

Jeśli chodzi o kluczowe pytanie, skąd dokładnie pochodziły te pieniądze, skoro dochody podatkowe spadły z powodu lockdownów, rząd podaje, że tylko w latach 2020/21 zwiększył zadłużenie do 313 miliardów funtów.

Co oznacza pożyczanie od globalnych bankierów.

Lukratywne pożyczki dla rządów na prowadzenie wojen były częścią haraczy dla Rothschildów od czasów napoleońskich.

Historyk Niall Ferguson zauważa, że ​​rodzina bankierów „wielokrotnie znajdowała się po obu stronach decydujących konfliktów, które miały przekształcić mapę Europy”. [12]

Paryż 1871

Następstwa wojny także były doskonałym źródłem zysków. W 1871 roku Rotszyldowie byli gotowi pożyczyć ogromne sumy pieniędzy państwu francuskiemu, aby mogło ono spłacić swoje reparacje po klęsce z Prusami, co Ferguson opisuje jako „największą operację finansową stulecia”. [13]

Powojenna dywidenda pochodzi także z pożyczek i kontraktów na „lepszą odbudowę” [building back better] zdewastowanych krajów.

Trzeci sposób, w jaki kryminokraci czerpią korzyści z wojen, podobnie jak w przypadku Wielkiego Resetu, to długoterminowy wpływ takich wydarzeń na społeczeństwo.

Państwa dotknięte głodem gotówki, po uszy zadłużone, nie mają innego wyboru, jak tylko zgodzić się z koncepcją bankierów dotyczącą najlepszego sposobu odbudowy swoich krajów.

Po obu wojnach światowych ideę „powojennej” rzeczywistości, do której ludzie musieli się dostosować, wykorzystano do rozpędzenia industrializmu i nowoczesności, niszcząc tradycyjne rolnictwo i społeczności oraz uznając stare sposoby myślenia i życia za nieprzystające do nowej wspaniałej normalności.

Schwab miał nadzieję, że covid będzie miał taki sam skutek, tworząc nowy historyczny podział między „erą przed pandemią” a „światem po pandemii”. [14]

Wszystkie tego typu pokazowe wydarzenia, w tym większość tak zwanych „rewolucji” i tak zwanych ataków terrorystycznych, takich jak 11 września, są moim zdaniem jedynie operacjami „szoku i trwogi”, mającymi na celu popchnięcie populacji dotkniętych traumą jeszcze dalej w sferę ulubionych przez kryminokratów społeczności obozów jenieckich.

Pozbawieni korzeni, bezradni, zdezorientowani, poddani praniu mózgu ludzie, całkowicie zależni od systemu w każdej swojej potrzebie, odcięci od siebie nawzajem, od natury, od rzeczywistości i od duchowej przynależności, są idealną pożywką dla kryminokratów i ich machiny do robienia pieniędzy.

Mając to na uwadze, nie należy się dziwić, że w każdym przypadku widzimy wdrażanie tych samych środków, w celu zapewnienia, że społeczeństwo zastosuje się do planu.

Najbardziej oczywista jest wszechobecna propaganda ze wszystkich mediów państwowych i korporacyjnych.

W 2020r. ton i zasięg tej propagandy, na który natrafiłem we francuskim radiu państwowym, uświadomił mi, że „pandemia”covid to operacja psychologiczna.

Ta propaganda musi posunąć się tak daleko, aż wytworzy w społeczeństwie poczucie absolutnego moralnego przekonania, a tym samym uwarunkowany strach lub nienawiść do każdego, kto odmówi podporządkowania się tej linii.

W czasie wojny dysydentów i wątpiących przedstawia się jako tchórzy, zdrajców czy piątą kolumnę działających w imieniu pogardzanego wroga, a podczas oszustwa covid-19 przedstawiano nas jako nieodpowiedzialnych i samolubnych idiotów, narażających życie innych i być może podążających za niektórymi podstępnymi programami „skrajnej prawicy”.

Aby pomóc w narzuceniu tej moralnej akceptacji, system wykorzystuje grupy, których najwyraźniej nie kontroluje i których stanowisko ma moralne znaczenie w przypadku niektórych kluczowych części społeczeństwa.

Podczas covid-19 „lewica” nie tylko powtórzyła każdą część oficjalnych narracji dotyczącej izolacji, dystansu społecznego i tzw. szczepionek, ale także przyjęła bardzo agresywną postawę wobec dysydentów, oczerniając i wykluczając każdego, nawet ze swoich własnych szeregów, kto odważyłby się sympatyzować z protestującymi na rzecz wolności – czego akurat osobiście doświadczyłem.

Podczas pierwszej wojny światowej jedną z takich grup, które ruszyły, aby wspierać program kryminokratyczy, było skrzydło ruchu sufrażystek.

Najwyraźniej w zamian za zgodę na zaprzestanie działań bojówkarskich Emmeline i Christabel Pankhurst otrzymały dotację rządową.

Emmeline zadeklarowała swoje poparcie dla wysiłków wojennych i zaczęła żądać poboru do wojska dla Brytyjczyków, podczas gdy Christabel Pankhurst żądała „internowania wszystkich ludzi wrogiej rasy, mężczyzn i kobiet, młodych i starych, którzy znajdą się na tych ziemiach”. [15]

A sufrażystki pojawiły się wśród ​​kobiet, które wręczały białe pióra mężczyznom nienoszącym mundurów, w tym nastoletnim chłopcom w wieku od 16 lat.

Wraz z propagandą przychodzi cenzura, uważana za coś zupełnie normalnego i akceptowalnego w czasie wojny oraz usprawiedliwiana w imię dobra publicznego w czasie tzw. pandemii.

Jednak dzisiaj misja „weryfikatorów faktów” wprowadzona podczas covid-19 ewoluuje w szerszą próbę obrony programu kryminokratycznego.

Ponieważ wszędzie w pośpiechu wprowadzane są tak zwane prawa o „nienawiści”, głównym celem wydają się być ci z nas, którzy przejrzeli kłamstwa i propagandę, i którzy połączyli kropki i potrafili określić kształt długoterminowych planów narzuconych nam w sposób oszukańczy.

Nazywa się nas „teoretykami spiskowymi”, co najwyraźniej automatycznie oznacza, że ​​jesteśmy „skrajnie prawicowi”. Nasze przywiązanie do prawdy i wolności jest interpretowane jako „nienawiść”, a identyfikowanie wiodącej roli Rothschildów w kryminokratycznym imperium sprowadza się, jak się wydaje, do tak zwanego „antysemityzmu”.

Rzeczywistość jest oczywiście zupełnie inna. Chodzi o to, że kontrola nad naszymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, a także nad całym systemem przemysłowo-finansowym wpadła w niegodziwy sposób w ręce prawdziwej mafii.

Ponieważ ta globalna dominacja jest głęboko antydemokratyczna i całkowicie bezprawna – opiera się na działalności przestępczej i ukrywaniu swoich poczynań – musi być utrzymywana w tajemnicy.

Kryminokracja wie, że nigdy nie będzie jasnego i zjednoczonego sprzeciwu wobec jej rządów, dopóki ludzie pozostają w pułapce jej sztuczek i iluzji, i nawet nie rozpoznają jej istnienia, nie mówiąc już o rozpoczęciu debaty o tym, jak ją obalić.

Naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zatem zdemaskowanie tych działań, zburzenie ich licznych murów obrony, zignorowanie ich gróźb i zakazów oraz rozgłaszanie na cały świat, co to jest i co z nami robi.

***

UWAGI:

Bardziej szczegółowe omówienie tych zagadnień oraz pełne odniesienia można znaleźć w moim eseju „Zbrodnia przeciwko ludzkości: Wielki reset 1914-1918” [‘A crime against humanity: The Great Reset of 1914-1918’] oraz w mojej broszurze Wrogowie ludu: Rothschildowie i ich skorumpowane globalne imperium [Enemies of the People: The Rothschilds and their corrupt global empire].

[1] Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19: The Great Reset (Geneva: WEF, 2020), e-book. Edition 1.0, 63%.

[2] Gerry Docherty and Jim Macgregor, Hidden History: The Secret Origins of the First World War (Edinburgh & London: Mainstream Publishing, 2013), p. 139.

[3] Jim Macgregor and Gerry Docherty, Prolonging the Agony: How the Anglo-American Establishment Deliberately Extended WWI by Three-and-a-Half Years (Walterville, OR: Trine Day, 2018), p. 233.

[4] George H Nash, Herbert Hoover The Great Humanitarian 1914-1917, p. x, cit. Macgregor and Docherty, Prolonging the Agony, p. 202.

[5] Macgregor and Docherty, Prolonging the Agony, p. 204.

[6] Macgregor and Docherty, Prolonging the Agony, pp. 204-05.

[7] Macgregor and Docherty, Prolonging the Agony, p. 229.

[8] Macgregor and Docherty, Prolonging the Agony, p. 231.

[9] https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/these-countries-have-committed-the-most-aid-to-ukraine

[10] https://www.nytimes.com/2007/03/09/business/09rothschild.html

[11] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9309/

[12] Niall Ferguson, The House of Rothschild: The World’s Greatest

Banker 1849-1999 (New York: Penguin, 2000), p. 89.

[13] Ferguson, p. 205.

[14] Schwab, 89%, 90%

[15] https://spartacus-educational.com/WpankhurstE.htm

_____________

Wars, resets and the global criminocracy, Paul Cudenec, June 10, 2024

 

−∗−

Warto porównać:

Wrogowie ludu: czerpanie zysków z wojny po wojnie
Rzeczywiście pokazało to, że Rothschildowie przez lata wyolbrzymiali finansowe niebezpieczeństwa wojny. W rzeczywistości wojny – a zwłaszcza krótkie wojny, jakie charakteryzowały okres od 1854 do 1871 roku – stworzyły możliwości […]

_____________

Idealny świat Klausa Schwaba, czyli nowy wspaniały feudalizm kliki z Davos
To nie przypadek, że cele Wielkiego Resetu i tej fałszywej pandemii łączą się z celami Agendy 21. Agenda 21, przebrana za zrównoważony rozwój, ma na celu przymusowe umieszczanie ludzi w wielkich metropoliach miejskich i przejęcie kontroli nad wszystkimi zasobami naturalnymi na ziemi, jednocześnie eliminując miejsca pracy, dochody i gospodarki narodowe, aby usprawiedliwić wyludnianie planety z większości ludzi, ponieważ stale rozwijający się model kapitalistyczny, którego używali przez ostatnie stulecie, aby czerpać zyski z niewolnictwa za długi i wciąż rosnąca ekspansja gospodarcza, dobiegł końca dzięki oszustwom finansowym, nadużyciom , niegospodarności i chciwości.[…]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!