Ostatnia przeszkoda: Kościół w Polsce

«Chcą doprowadzić do idei Drugiego Soboru Jerozolimskiego, który ma sprawić, że powstanie wspólna religia w oparciu o tego typu liturgie, gdzie żydzi mesjaniczni ‘zajmą należne im miejsce’, czyli miejsce Apostołów.»

«I ks. arcybiskup Ryś przeprosił personalnie Edwarda Ćwierza za krzywdy, których on doznał ze strony katolików, umył mu stopy w takim geście. Edward Ćwierz nie wyrzekł się swoich poglądów antykatolickich, gdzie twierdzi, i inni prorocy z jego otoczenia, że ten Kościół jest martwy i w zasadzie jest ‘do skasowania’ na rzecz kościoła apostolsko-proroczego.»

−∗−

Ostatnią przeszkodą dla żydów mesjanistycznych jest kościół w Polsce

Rozmawiają: Edyta Paradowska, Jacek Szmidt

 

−∗−

Warto porównać:

Myślenie wielu księży jest przeorane herezjami protestanckimi
«Zaczyna się era kościoła apostolsko-judaistycznego. Gdzie żydzi mesjaniczni wracają do Kościoła, żeby zająć naczelne miejsce, czyli miejsce apostołów. To są nowi apostołowie. Taki kościół apostolsko-proroczy. Nowi apostołowie, którzy są apostołami nie na zasadzie sukcesji apostolskiej, tylko na zasadzie bezpośredniego namaszczenia duchowego proroków. Takie konferencje zaczęły się dziać w Polsce i takie nauczania są wprowadzane. To jest ta awangarda. Taki nurt, który teraz będzie głoszony. Kardynał Grzegorz Ryś wydał ostatnio książkę ‘Chrześcijanie a Żydzi’, gdzie mówi, że to nie na zasadzie, że Żydzi byli nieprzychylni pierwszym Chrześcijanom, tylko Chrześcijaństwo wypchnęło Synagogę z siebie. I dopiero gdy ta Synagoga powróci, to będzie pełnia Kościoła. Jesteśmy na takim etapie, więc czas się opamiętać.» […]

____________

Wmurowano kamień węgielny anty-Kościoła w Polsce. Celebrował Kardynał Ryś
Brak umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem jest cechą wspólną współczesnych ludzi. Tym bardziej polecam szczególnej uwadze poniższy cytat. Chcemy być takim Kościołem – matką w którym wszyscy jesteśmy braćmi […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!