proteestantyzm Archiwum

  • «Chcą doprowadzić do idei Drugiego Soboru Jerozolimskiego, który ma sprawić, że powstanie wspólna religia w oparciu o tego typu liturgie, gdzie żydzi mesjaniczni ‘zajmą należne im miejsce’, czyli miejsce Apostołów.» […]

    Ostatnia przeszkoda: Kościół w Polsce

    «Chcą doprowadzić do idei Drugiego Soboru Jerozolimskiego, który ma sprawić, że powstanie wspólna religia w oparciu o tego typu liturgie, gdzie żydzi mesjaniczni ‘zajmą należne im miejsce’, czyli miejsce Apostołów.» […]