Zaszłości i ich konsekwencje – Leszek Żebrowski

Jakim prawem, kto decydował o tym jak ma wyglądać ta pomoc na taką skalę? Jakim prawem? W imię czego? Jaka jest podstawa prawna, można by zapytać współczesnym językiem? Żadna. Chęć zaistnienia i pokazanie, że jak my im damy wszystko, to też coś z tego będziemy mieli. Do tego ta banderyzacja, czyli ukrainizacja postępuje także w sferze, która zaczyna być groźna – w sferze naukowej.

−∗−

Zaszłości i ich konsekwencje – Leszek Żebrowski

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!