Do wielu sumień… (na Ekspedycie i nie tylko)

.

 

Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bóg Wcielony!

Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis!
Sancte Ioseph, ora pro nobis!
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio…

Amen.

 

++

Ludzkość odeszła od Pana Boga… i…
Demony rozszalały się nad światem całym.
Rozszalały się demony nad Polską,
Niestety… nie ominęły tego Portalu…

 

…To nie echa tylko… to już owiec rozszarpywanie…

 

Wielu – jeszcze – ludziom na ziemi, zależy na zbawieniu

Na zbawieniu duszy własnej, a także na zbawieniu duszy bliźniego.

Przypominam o tym, ponieważ trudno mi przyglądać się w milczeniu… z ł e m u.

Nie mogę – z milczącą aprobatą – przechodzić obojętnie obok uporczywego (po wielu upomnieniach) promowania na tym – szacownym – Portalu (o… orientacji narodowej i k a t o l i c k i e j) publikacji z a b i j a j ą c y c h katolicką Wiarę.

Tak, z a b i j a j ą c y c h… poniżej, postaram się TO udowodnić.

[Zanim przejdę do meritum, pozwolę sobie jeszcze podkreślić, że jako jedna z Użytkowników tego Portalu, czuję się za Niego współodpowiedzialna… Odpowiedzialność moją – niejako – powiększa fakt prowadzenia tutaj bloga autorskiego, i – można powiedzieć – „zaświadczam” w pewien sposób o bezpieczeństwie dusz Wszystkich, którzy są, bądź, którzy dopiero trafią na ten Portal.

Bardzo proszę nie czuć się w tym miejscu urażonym/urażoną, z tego powodu, że nie wymieniam teraz – i w tytule – pełnej nazwy Portalu. Krótko wyjaśnię. Uważam, że jeżeli Patronem jest Święty, to ten fakt, do czegoś zobowiązuje… Poruszając różne tematy, powinniśmy służyć czci Patrona, a nie uwłaczaniu… a przede wszystkim, powinniśmy służyć Panu Bogu na Jego chwałę! cokolwiek robimy, o czymkolwiek piszemy.(!)]

Prywatnym orędziom – nie zatwierdzonym przez Kościół – zamierzałam poświęcić odrębny, szerszy wpis, w ubiegłym roku. Niestety, nagła utrata (poważna awaria) kolejnego komputera przeszkodziła mi w realizacji zamierzenia. Sama awaria, jedna, potem kolejna… kiedy i sposób, w jaki TO się stało… to temat, któremu – być może – warto poświęcić kiedyś odrębny wpis.

Zanim… szersze omówienie tematu prywatnych orędzi, postanowiłam dzisiaj – po nagonce na Wielebnego Księdza, przestrzegającego przed nimizwrócić uwagę na kilka tylko szczegółów, zawierających się w treści „orędzi”, które zostały opublikowane na blogu P. Pokutującego Łotra:

1.

(…)

Czym jest śmierć dla Chrześcijanina, co wierzy w życie wieczne?

…ezus: Śmierć jest przejściem do życia w Niebie.

https://www.ekspedyt.org/2021/01/06/piekne-boze-slowa-z-dzienniczka-anny-od-jezusa-3-stycznia-2021-r/

(UWAGA!: Cięcie (wykropkowanie) – zamierzone przeze mnie – intix)

HEREZJA!

Według nauczania Kościoła Świętego, dusza człowieka zaraz po śmierci staje na Sądzie szczegółowym… tam jest osądzona i wędruje do wieczności…. w Niebie albo… w PIEKLE!

[W drodze do Nieba jest jeszcze CZYŚCIEC].

 

Rzeczy ostateczne człowieka:

Śmierć.

Sąd Boży.

Niebo albo piekło.

2.

…ezus: Zaufanie Bogu jest miarą miłości każdej duszy. I wiele dusz martwi się, co teraz zrobi, co z nimi się stanie i z ich rodzinami.

Byt, to ważna sprawa, i życie w biedzie jest złem.

https://www.ekspedyt.org/2021/01/20/anna-od-jezusa-dziennik-duchowy-15-01-2021/

Jest to ZWODZENIE… i HEREZJA!

* Przykład życia Najświętszej Rodziny NEGUJE… ZAPRZECZA temu, co jest zawarte w powyższym fragmencie.

* CO – jeszcze – mówi nam Pismo Święte:

 

Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem,
i przyszedł na mnie duch Mądrości.

Przeniosłem ją nad berła i trony

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.

Nie porównałem z nią drogich kamieni,

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,

a srebro przy niej ma wartość błota.

(Mdr 7,7-9)

(…)

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go:

“Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Jezus mu rzekł: “Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”.

On Mu rzekł: “Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:

“Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.

Potem przyjdź i chodź za Mną!”

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów:

Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im:

“Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: “Któż więc może się zbawić?”

Jezus spojrzał na nich i rzekł: “U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

(Mk 10,17-27)

3.

Trevignano Romano, 5 grudnia 2020 r.

już wkrótce będzie wam narzucona jedna religia, która już nie będzie chrześcijańska. Nie sięgajcie po argumenty rozumowe, a proście Ducha Świętego, On wam zawsze pomoże.

Jest to ZWODZENIE… i HEREZJA!

* „Religia – nie będzie – chrześcijańska” (!!!!?)

Przepraszam, O KTÓRY ODŁAM tu chodzi? Jest ich wiele, a dla zbawienia naszej duszy, jest JEDNA Wiara.

Jedyną Wiarą niosącą ZBAWIENIE duszy JEST Wiara k a t o l i c k a (!!!), która jest zmieniana (!!!) od dziesięcioleci… i D Z I S I A J – komu zależy na zbawieniu – temu trzeba chodzić do „Archiwum” Świętej Wiary Ojców Naszych…

W tym miejscu kolejne przypomnienie:

Wyznanie Wiary św. katolickiej pod imieniem św. Atanazego
Quicumque vult salvus esse
Ktokolwiek chce być zbawionym

 

* Nie sięgajcie po argumenty rozumowe

TEN wątek był już poruszony w dyskusji pod wpisem z „orędziami”, która jednak NIE zdołała przekonać p. Pokutującego Łotra do zaniechania…

Pozwolę więc sobie tutaj na jeszcze jedno przypomnienie:

Fideizm jest pobożnością z wyłączeniem rozumu. Fideizm nie jest postawą katolicką.

Fideizm jest herezją. Fideizm jest grzechem.

(Ks. Jacek Bałemba SDB)

(Polecam > CAŁOŚĆ)

 

4.

Trevignano Romano, 8 grudnia 2020 r.

Wkrótce spodziewam się ponownego przyjścia Mojego Syna;

(…)

Jest to ZWODZENIE…

Pozwolę sobie tutaj krótko, jednym zdaniem odpowiedzieć:

Kościół Święty spodziewa się P o w t ó r n e g o Przyjścia Chrystusa Pana od chwili Jego Wniebowstąpienia na poparcie tych słów:

A gdy pilnie patrzali za Nim do Nieba idącym: oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białem odzieniu. Którzy też rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w Niebo? ten Jezus, który wzięty jest od Was do Nieba, tak przyjdzie, jakoście Go widzieli idącego do Nieba.“ (Dzieje Apostolskie 1, 10, 11).

(…)

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

(Mk 13,32 )

 

++

Tych kilka przykładów powinno wystarczyć (!)… aby zaprzestać…

aby zaprzestać czytania i publikowania (!) prywatnych orędzi, szczególnie współczesnych.

1. Obraza Pana Boga.

Jak można przypisywać Panu Jezusowi głoszenie HEREZJI…(!!!?)

2. Znieważenie Niepokalanej… N i e p o k a l a n e j…

Jak można przypisywać Matce Bożej głoszenie HEREZJI… (!!!?)

Jakiż to CIOS i w Najświętsze Serce Boże i w Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Dziewicy…:(

3. Kompromitacja KATOLICYZMU (!)

4. Kompromitacja Portalu… (!)

Pozwalam sobie przedłożyć powyższe do przemyślenia, do rozważenia… do zastanowienia się nad naszymi uczynkami… do poruszenia naszymi sumieniami, do zmiany postępowania, a także – ostatecznie już – za Św. Pawłem:

Mówię to ku waszemu zawstydzeniu

(1Kor 15:33)

:(

Kyrie eleison…

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg