Administracja Trumpa – za rządów PiS – o obronie “wolności religijnej” w Polsce. (2016 – 2018)

.

Szanowni Państwo,

zanim RAPORT, o którym w tytule wpisu, pozwolę sobie na przypomnienie:

.

.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych tworzy specjalną grupę zadaniową mającą zajmować się dbaniem o to, by przestrzegane było prawo do wolności religijnej.

* * *

Zwycięstwo zdrowego rozsądku i wolności religijnej w USA

* * *

Rząd Trumpa powołał grupę zadaniową ds. wolności religijnej

* * *

Tyle – celem przypomnienia – o trosce prezydenta Trumpa, aby prawo do  „wolności religijnej” – w USA – zostało zachowane… oraz, aby było przestrzegane.

Otóż, Stany zjednoczone Ameryki, wraz z obecnym prezydentem – Donaldem Trumpem – na czele, troszczą się również o „wolność religijną” w Polsce, o czym świadczy RAPORT, którego fragmenty przedkładam poniżej. Przyznaję też, że nie wiem, nie sprawdzałam w sieci internetowej, czy podobne raporty są sporządzane – przez Departament Stanu USA – w odniesieniu do innych Państw świata, czy tylko Polska jest Państwem, że tak powiem,  „specjalnej troski” USA, czego w sposób szczególny doświadczamy w ostatnim czasie…

Poniższy RAPORT (fragmenty) trzeba przeczytać z uwagą. Podczas lektury napotkacie Państwo „mój przyp.”  w miejscach, które pozwoliłam sobie podkreślić – boldem.

intix.

_______

O wolność religijną w Polsce

1.Raport za rok 2016

Raport Departamentu Stanu USA został opublikowany 15.08.2017 r. (mk.usembassy.gov/international-r…). Jego wersja angielska w kwestii Polski znajduje się pod tym odsyłaczem (www.state.gov/…/index.htm). Polskie tłumaczenie znajdziemy na stronach ambasady USA w Polsce (pl.usembassy.gov/…/raport_pl.pdf).

.

Co monitorowała administracja Trumpa i na czym – według niej – polega “wolność religijna” (wyjątki z raportu):

.

” Jak podaje społeczność żydowska oraz inne związki wyznaniowe, zwrot majątku należnego wspólnotom religijnym nadal przebiega bardzo wolno – rozpatrzono zaledwie 73 wnioski z około 3,7 tys. oczekujących na początku roku. (mój przyp.: bold – intix). Prokurator umorzył śledztwo w sprawie katolickiego księdza, który w swoim kazaniu upamiętniającym rocznicę założenia jednej z narodowych organizacji politycznych, nazwał Żydów „rakiem”. Minister edukacji udzieliła wypowiedzi, z której wynikało, że neguje odpowiedzialność Polaków za masowe mordy Żydów w Jedwabnem i Kielcach podczas i po zakończeniu drugiej wojny światowej, ale potem przyznała, że obu ataków dopuścili się Polacy. Rząd ogłosił plan wsparcia dla uczelni założonej przez katolickiego księdza kierującego Radiem Maryja, które było wcześniej krytykowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za emisję antysemickich wypowiedzi. Podczas protestów i demonstracji antyimigracyjnych często pojawiały się hasła antyislamskie i antysemickie. Na okładce popularnego tygodnika pojawiła się ilustracja rąk trzech ciemnoskórych mężczyzn obmacujących blondynkę i tytuł „Islamski gwałt na Europie”. W sierpniu kibice piłki nożnej wywiesili na dworcu kolejowym w Łodzi transparent z antysemickimi hasłami i spalili kukłę Żyda. Żydowskie i chrześcijańskie budynki sakralne i prywatne były celem aktów wandalizmu.”

.

“Przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej spotykali się z przedstawicielami rządu i społeczności żydowskiej w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot żydowskich oraz zwalczania antysemityzmu. Specjalny wysłannik ds. Holokaustu spotkał się z przedstawicielami rządu, aby omówić kwestie związane ze zwrotem nieruchomości oraz świadczenia socjalne dla osób, które przeżyły Holokaust. Specjalny wysłannik ds. monitorowania walki z antysemityzmem spotkał się z urzędnikami w celu omówienia sytuacji żydowskich gmin wyznaniowych, antysemityzmu oraz incydentów antymuzułmańskich. Ambasada i konsulat generalny w Krakowie były sponsorami wydarzeń promujących dialog międzywyznaniowy i tolerancję religijną.” (mój przyp.: bold – intix).

.

” W wielu przypadkach na gruntach, gdzie przed II wojną światową istniały cmentarze żydowskie, zniszczone w czasie wojny lub po wojnie, powstały budynki i osiedla. Społeczność żydowska nieustająco skarży się na wolne tempo zwrotu mienia żydowskiego. Rząd oświadczył, że przepisy przyjęte w sierpniu, które umożliwiają odmowę zwrotu przedwojennym właścicielom nieruchomości wykorzystywanych w Warszawie na cele publiczne oraz wygaszają roszczenia po sześciu miesiącach od wejścia przepisów w życie mają na celu położenie kresu nieuczciwym praktykom związanym z handlem roszczeniami byłych właścicieli nieruchomości. Krytycy tych przepisów, w tym prawnicy i członkowie społeczności żydowskiej, twierdzą, że nie przewidują one sprawiedliwej rekompensaty dla byłych właścicieli, którzy utracili nieruchomości w wyniku II wojny światowej i komunistycznej nacjonalizacji. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) wydała oświadczenie, w którym wyraziła rozczarowanie decyzją Trybunału Konstytucyjnego uznającą przepisy za zgodne z konstytucją i po raz kolejny zaapelowała do rządu o stworzenie narodowego programu restytucji mienia prywatnego.”

.

” We wrześniu Prokuratora Okręgowa w Białymstoku umorzyła postępowanie przeciw katolickiemu księdzu Jackowi Międlarowi w związku z kazaniem wygłoszonym przez niego w kwietniu podczas obchodów 82. rocznicy Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). Podczas wygłoszonego w białostockiej katedrze kazania, które poprzedziło marsz ONR pełen antyimigranckich haseł, Międlar nazwał Żydów „nowotworem, który przetoczył się przez Polskę”. Prokuratorzy uznali, że kazanie księdza Międlara nie zawierało mowy nienawiści, gdyż nie stygmatyzowało konkretnej narodowości a duchowny „odwoływał się do treści historycznych i biblijnych oraz podawał przykłady złych zachowań społeczności żydowskiej z czasów niewoli egipskiej i ogólnie czasów współczesnych”. Zwierzchnicy Kościoła katolickiego przeprosili za umożliwienie ONR skorzystania z katedry. Kościół poinformował, że po kwietniowym kazaniu zabronił księdzu Międlarowi publicznego wypowiadania się.”

.

“W wywiadzie telewizyjnym udzielonym w lipcu minister edukacji Anna Zalewska użyła słów, z których wynikało, że neguje odpowiedzialność Polaków za masowe mordy Żydów w Jedwabnem i Kielcach podczas i po zakończeniu II wojny światowej. Organizacje żydowskie i inne grupy, m.in. nauczyciele, protestowali przeciw wypowiedzi minister, nazywając ją „próbą fałszowania historii”. Niektórzy domagali się jej dymisji. Przedstawiciele rządu, np. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, uznał jej wypowiedź za niefortunną i błędnie zrozumianą.W kolejnym wywiadzie, który został opublikowany w mediach, minister Zalewska powiedziała, że obu ataków dopuścili się Polacy.”

.

” W sierpniu [2016] rząd przesłał do parlamentu projekt przepisów, zgodnie z którymi „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3”. Przedstawiciele rządu oświadczyli, że przepisy te mają na celu przeciwdziałanie używaniu w przestrzeni publicznej takich wyrażeń, jak „polskie obozy śmierci lub polskie obozy koncentracyjne” zamiast „obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej”, gdyż wyrażenia takie zaprzeczają prawdzie historycznej i narażają na szwank dobre imię kraju. Pod koniec roku projekt ustawy został przesłany do parlamentu.”

.

“W lipcu lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, który nie jest Żydem, otrzymał napisany odręcznie list zawierający obsceniczne treści i groźbę śmierci na tle antysemickim, podpisany przez „Snajpera”. Policja nie zajęła się tą sprawą, gdyż Petru nie złożył oficjalnego zawiadomienia”.

.

“W niższej i w wyższej izbie parlamentu oraz w wielu innych budynkach publicznych, m.in. w salach lekcyjnych w państwowych szkołach, nadal wiszą krzyże.” (mój przyp.: bold – intix).


” 19 kwietnia prezydent Andrzej Duda uhonorował żydowskich bojowników biorących udział w powstaniu w getcie warszawskim podczas II wojny światowej, nazywając ich „bohaterami, którzy chcieli walczyć o wolność”. 4 lipca prezydent Andrzej Duda i Naczelny Rabin Polski wzięli udział w obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego – najtragiczniejszego w skutkach przejawu przemocy wobec Żydów po drugiej wojnie światowej – podczas którego około 42 osoby zginęły a 40 zostało rannych, a większość z nich było Żydami. Podczas ceremonii prezydent oświadczył, że w Polsce nie ma miejsca dla antysemityzmu. W marcu prezydent Duda odwiedził finansowane przez rząd Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie stwierdził, że powinien je odwiedzić każdym młody człowiek, turysta, mieszkaniec Warszawy i obcokrajowiec. Powiedział, że wystawa prezentuje „Rzeczpospolitą przyjaciół” i że narody polski i żydowski żyły ze sobą przez 900 lat. Rząd finansował wymiany pomiędzy polskimi uczestnikami i amerykańskimi i izraelskimi Żydami, wspierające dialog na temat restytucji, Holokaustu i kwestii międzywyznaniowych.”

.

” 26 czerwca około 20 osób usiłowało zakłócić procesję religijną grekokatolików z lokalnej katedry na cmentarz wojskowy, której celem było upamiętnienie ukraińskich żołnierzy walczących za kraj w latach 1918-1920. 27 czerwca policja postawiła 20 osobom zarzuty zakłócania publicznych praktyk religijnych, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. 16 grudnia przemyska prokuratura oskarżyła 19 osób o umyślne zakłócanie publicznie wykonywanego aktu religijnego przez grekokatolików. Oskarżonym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.”

.

” W okresie styczeń – kwiecień odbyło się co najmniej pięć marszy skierowanych przeciwko imigrantom, na których pojawiały się transparenty i hasła antymuzułmańskie i antysemickie. Zorganizowane zostały przez różne grupy, np. ONR i Ruch Narodowy, zrzeszający kilku parlamentarzystów.”

.

“28 stycznia sąd we Wrocławiu rozpoczął proces mężczyzny, który spalił kukłę ortodoksyjnego Żyda podczas zorganizowanego w listopadzie 2015 roku we Wrocławiu marszu przeciw imigrantom. Oskarżono go o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle religijnym. 21 listopada sąd skazał go na 10 miesięcy pozbawienia wolności, mimo że prokurator domagał się 10 miesięcy prac społecznych. Pod koniec grudnia mężczyzna odwołał się od wyroku. W czerwcu wrocławska prokuratura oskarżyła szefową dolnośląskiej brygady ONR Justynę Helcyk o nawoływanie do nienawiści przeciw muzułmanom i mniejszościom rasowym podczas jej przemówienia na zorganizowanej w grudniu 2015 roku we Wrocławiu demonstracji „W obronie chrześcijańskiej Europy”. Zdaniem prokuratora przemowa Helcyk zachęcała do motywowanej religijnie i etnicznie nienawiści wobec muzułmanów i mniejszości rasowych.”

.

“17 lutego komentator Radia Maryja Stanisław Michalkiewicz powiedział na antenie, że „żydowskie lobby chce ukraść Polsce 65 mld dolarów”. 7 lipca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wysłała do prowincjała Redemptorystów w Warszawie, którzy są właścicielami Radia Maryja, list krytykujący radio za emisję antysemickich wypowiedzi i zwróciła się do niego z prośbą o zaprzestanie propagowania treści antysemickich i o charakterze dyskryminacyjnym. Michalkiewicz kontynuował swoje antysemickie wypowiedzi. Na przykład 20 października powiedział „dziś złośliwi Żydzi zrozumieli, o co chodzi, i przemienili się w liberałów.”

.

” W listopadzie na okładce tygodnika „wSieci” pojawiła się ilustracja przedstawiająca ręce trzech ciemnoskórych mężczyzn obmacujących blondynkę owiniętą flagą Unii Europejskiej. Tytuł brzmiał „Islamski gwałt na Europie”. W artykule z okładki opisano serię napaści seksualnych na setki kobiet w Kolonii w sylwestra 2015 roku. Krytycy potępili okładkę w mediach społecznościowych, a wiele międzynarodowych gazet, w tym „The Washington Post” i brytyjski „The Guardian”, uznało ją za „bardzo prowokacyjną” i „wyraźnie podżegającą”.
“Takie ugrupowania jak Młodzież Wszechpolska, Narodowe Odrodzenie Polski, Red Watch, oraz Krew i Honor nadal wyrażały antysemickie opinie, ale władze nie były w stanie powiązać żadnej z nich z konkretnymi aktami przemocy lub wandalizmu.”

.

” W marcu w Gnieźnie odbył się X Zjazd Gnieźnieński, w którym udział wzięło około 500 przywódców religijnych z kraju i ze świata, polityków, naukowców oraz przedstawicieli licznych wspólnot chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich. 17 stycznia Kościół katolicki obchodził XIX Dzień Judaizmu, w ramach którego w całym kraju odbyło się wiele imprez, m.in. spotkania, wykłady w szkołach, pokazy filmów i wystawy. Główne obchody rozpoczęły się od modlitwy chrześcijan i Żydów na symbolicznym grobie rabina Zvi Hirsza Kaliszera na toruńskim cmentarzu żydowskim, w której udział wziął biskup Andrzej Suski z diecezji toruńskiej, biskup Mieczysław Cisło -przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem – oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich.”

.

” 12 kwietnia żydowska organizacja studencka Hillel International ogłosiła otwarcie swojego pierwszegopolskiego oddziału w Warszawie. 7 czerwca organizacja zajmująca się ochroną praw żydów American Jewish Committee ogłosiła, że w Warszawie otworzy swoją nową siedzibę w Europie Środkowej.” (mój przyp.: bold – intix).

.

W marcu i październiku specjalny wysłannik ds. Holokaustu spotkał się w Warszawie z przedstawicielami władz w celu omówienia restytucji mienia prywatnego i komunalnego oraz świadczeń dla osób ocalałych z Holokaustu. (mój przyp.: bold – intix). Ambasada i Konsulat Generalny nadal regularnie monitorują przestrzeganie wolności religijnej oraz stosunki międzywyznaniowe. Ambasador a także pracownicy ambasady i konsulatu spotykali się z przedstawicielami lokalnej społeczności żydowskiej oraz wiodącymi postaciami społeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej, a także działającymi w Polsce organizacjami pozarządowymi w celu omówienia zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot wyznaniowych (mój przyp.: bold – intix), oraz działań na rzecz zwalczania nastrojów antysemickich i antymuzułmańskich.”

.

” We wrześniu specjalny wysłannik Departamentu Stanu ds. monitorowania i zwalczania antysemityzmu spotkał się ze społecznością żydowską w Warszawie, przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i osobami kierującymi organizacjami pozarządowymi w celu omówienia sytuacji żydowskich gmin wyznaniowych oraz kwestie związane z antysemityzmu i incydentami antymuzułmańskimi. (mój przyp.: bold – intix).  Ambasada nadal organizowała programy wymiany, prowadziła spotkania ze studentami i udzielała grantów na rzecz promowania wolności religijnej i tolerancji. Ambasada podpisała umowę o współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin dotyczącą współadministrowania programem szkoleniowym dla nauczycieli dot. Holokaustu, w ramach którego co roku do USA wysyłanych jest pięciu polskich nauczycielina szkolenie sponsorowane przez Association of Holocaust Organizations. (mój przyp.: bold – intix).  Ambasada była też partnerem muzeum podczas wystawy prac amerykańskiego artysty inspirowanych drewnianymi synagogami w Polsce. Ambasada zapewniła finansowe i organizacyjne wsparcie przy organizacji festiwali kultury żydowskiej w Warszawie, Krakowie i Białymstoku oraz festiwalu filmów żydowskich w Warszawie. Konsulat generalny zapewnił finansowe wsparcie dla międzynarodowego programu realizowanego w ramach Żydowskiego centrum Auschwitz ds. zapobiegania ludobójstwom i prześladowaniom religijnym oraz Muzeum Galicja. Konsulat udzielał także wsparcia w procesie koordynacji edukacyjnych programów dla pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.” (mój przyp.: bold – intix).

 

2.Raport za rok 2017

Opublikowany w roku 2018, znacznie dłuższy niż raport za rok 2016. Jego wersja angielska znajduje się pod tym odsyłaczem (www.state.gov/…/index.htm). Polskie tłumaczenie np. tutaj: otwarta.org/…/raport-na-temat…
Wyjątki z raportu:

z podsumowania: ” Prezes rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PIS) spotkał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej po tym, jak zwrócili się do niego z listem wyrażającym zaniepokojenie nasilającym się antysemityzmem. (mój przyp.: bold – intix).   Parlament zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o informację po tym, jak organizacje muzułmańskie zwróciły się do marszałka Sejmu z prośbą o ochronę mniejszości muzułmańskiej. Minister spraw wewnętrznych zarządził dochodzenie po tym, jak wspólnoty ocalałych z Holokaustu odkryły, że nagranie z 1999 r. [sic!] przedstawiające nagich ludzi śmiejących się i grających w berka w komorze gazowej obozu koncentracyjnego zostało sfilmowane w dawnym nazistowskim obozie koncentracyjnym Stutthof. Członkowie PiS wygłaszali oświadczenia przeciwko muzułmańskim migrantom, zaś jeden z posłów tej partii opublikował antysemicki komentarz na Twitterze. Prezes PiS potępił antysemityzm, zaś Prezydent Andrzej Duda powiedział, że kraj ma obowiązek mówienia o zagładzie ludności żydowskiej dokonanej przez nazistów podczas drugiej wojny światowej.”

.

” Według ankiety Pew Research Center dwie trzecie respondentów postrzegało muzułmanów negatywnie, zaś badanie Uniwersytetu Warszawskiego wykazało wzrost postaw antysemickich w kraju. W listopadzie niektórzy z uczestników nacjonalistycznego Marszu Niepodległości w Warszawie, w którym brały udział dziesiątki tysięcy osób, skandowali nazistowskie i antysemickie hasła. W kwietniu, podczas demonstracji w Warszawie, która zgromadziła kilkuset zwolenników organizacji powszechnie określanej jako ekstremistyczna, (mój przyp.: bold – intix),  niektórzy uczestnicy skandowali anty-muzułmańskie hasła. W marcu, w Warszawie, grupka kilku osób spaliła kukłę żydowskiej kobiety. Miały miejsce akty wandalizmu, których celem było mienie związane z instytucjami żydowskimi, muzułmańskimi, katolickimi i protestanckimi.”

.

” Przedstawiciele ambasady Stanów Zjednoczonych oraz rządu amerykańskiego spotykali się przedstawicielami rządu i społeczności żydowskiej w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osobom prywatnym i gminom wyznaniowym oraz zwalczania antysemityzmu. Ambasador zaapelował o rozszerzenie zapisów projektu ustawy reprywatyzacyjnej, aby obejmowały one obywateli USA oraz ofiary Holokaustu, ocalałych i ich spadkobierców/ (mój przyp.: bold – intix). Ambasador, inni pracownicy ambasady oraz delegacje rządu USA w rozmowach z przedstawicielami rządu wyrażały zaniepokojenie projektem ustawy,  według której przestępstwem byłoby przypisywanie zbrodni nazistowskiej Trzeciej Rzeszy państwu lub narodowi polskiemu, uważając, że może on naruszyć wolność wypowiedzi i mediów oraz zahamować dyskusję na temat Holokaustu. (mój przyp.: bold – intix)/  Ambasada i konsulat generalny w Krakowie podjęły współpracę z przywódcami żydowskimi i muzułmańskimi w celu walki z antysemityzmem i postawami anty-muzułmańskimi oraz sponsorowały wydarzenia, takie jak programy wymiany, dyskusje przy okrągłym stole, wydarzenia kulturalne oraz stypendia edukacyjne promujące dialog międzywyznaniowy i tolerancję religijną.” (mój przyp.: bold – intix).

.

“Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady , niezależny think-tank monitorujący kwestie związane ze zwrotem majątku, oświadczył w kwietniu, że Polska jest jedynym krajem w UE, który nie ustanowił kompleksowej procedury restytucji mienia prywatnego przejętego podczas Holokaustu i okresu komunizmu.” (mój przyp.: bold – intix).
” W czerwcu specjalna komisja rządowa powstała w tym samym roku pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w celu zbadania oskarżeń o nieprawidłowości w zwrocie mienia prywatnego w Warszawie kilkukrotnie wezwała prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz innych urzędników do złożenia zeznań. Gronkiewicz-Waltz odmówiła stawienia się przed komisją i zakwestionowała jej uprawnienia. Jedna ze spraw, w jakich komisja wezwała Gronkiewicz-Waltz dotyczyła nieruchomości, za którą rodzina jej męża otrzymała odszkodowanie i została zgłoszona jako należąca wcześniej do żydowskiej ofiary Holokaustu.”

.

“W lutym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało renowację 21 historycznych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Warszawie. W grudniu parlament zagłosował za przeznaczeniem 100 mln złotych (28,7 mln dolarów) na renowację cmentarza żydowskiego w Warszawie, zaś Ministerstwo Kultury przeniosło środki do Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która ma nadzorować projekt renowacyjny we współpracy z warszawską gminą żydowską. (mój przyp.: bold – intix). Przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej Anna Chipczyńska powiedziała, że darowizna była „najważniejszym gestem państwa polskiego w celu ochrony dziedzictwa żydowskiego.”

.

“Na koniec roku w parlamencie wciąż oczekiwał na uchwalenie projekt ustawy, według której przestępstwem karanym pozbawieniem wolności do lat trzech byłoby przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie, zbrodnie wojenne bądź inne zbrodnie przeciwko pokojowi lub ludzkości. (…)Krytycy stwierdzili, że ustawa naruszałaby wolność wypowiedzi, wolność akademicką, zaszkodziłaby pamięci o Holokauście oraz wprowadziła napięcie w relacjach z Izraelem i społecznością żydowską na całym świecie.”

.

” W niższej i w wyższej izbie parlamentu oraz w wielu innych budynkach publicznych, m.in. w salach lekcyjnych w państwowych szkołach, nadal wiszą krzyże.” (mój przyp.: bold – intix).


” W dniu 4 sierpnia Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich wysłał list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wyrażający głębokie zaniepokojenie nasilającymi się nastrojami antysemickimi, mową nienawiści oraz brutalnymi zachowaniami, które wywoływały obawy o przyszłość Żydów w kraju, wraz z prośbą o wzmożone działania rządu. 17 listopada Kaczyński spotkał się z przywódcami społeczności żydowskiej, aby omówić ich uwagi. Powiedział, że był zszokowany na wieść o ostatnich incydentach antysemickich i obiecał pomóc w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli społeczności żydowskiej z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Błaszczakiem.”
(mój przyp.: bold – intix).

.

” 2 sierpnia członek PiS Bogdan Rzońca napisał na Twitterze: „Zastanawiam się, dlaczego wśród aborterów jest tak dużo Żydów pomimo Holokaustu”. Kilku polityków, w tym wicemarszałek Sejmu z PiS, potępiło tę wypowiedź. (mój przyp.: bold – intix). Rzońca później przeprosił.”

.

” 13 stycznia Prezydent Andrzej Duda zorganizował spotkanie świąteczne z przywódcami społeczności żydowskiej, w tym z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem. Prezydent powiedział, że jest mu niezmiernie miło, iż kultura żydowska odradza się oraz że tak wielu Polaków wspiera jej odnowienie. Dodał też, że Żydzi i Polacy żyli wspólnie na terenie kraju przez ponad tysiąc lat, a Żydzi ogromnie przyczynili się do rozwoju polskiej kultury i nauki. W sierpniu Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS, napisała na Facebooku, że rząd powinien zgłosić się po pomoc w sprawie swoich roszczeń o reparacje od Niemiec do „najlepszych amerykańskich żydowskich firm prawniczych.”

.

“18 września prezes PiS Jarosław Kaczyński potępił antysemityzm jako niebezpieczne zjawisko wyrażające się wrogością wobec Izraela i pochwalił państwo Izrael podczas ceremonii uczczenia Polaków, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu.”

.
“W dniach 3-7 lipca, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, instytucja samorządowa, która działa na rzecz zachowania dziedzictwa żydowskiego w mieście, zorganizował pierwszy międzynarodowy zlot żydowskich mieszkańców Lublina oraz ich potomków w ramach obchodów 700.rocznicy założenia miasta. Spotkanie składało się m.in. z konferencji, warsztatów oraz wydarzeń artystycznych. Przed drugą wojną światową Żydzi stanowili jedną trzecią ludności Lublina.
12 grudnia w parlamencie odbyła się ceremonia, podczas której nowo zaprzysiężony premier Mateusz Morawiecki wraz z rabinem Shalomem Stamblerem z gminy Chabad zapalił świecę na „chanukii” czyli dziewięcioramiennym świeczniku, aby uczcić pierwszą noc żydowskiego święta Chanuka.
Rząd kontynuował finansowanie wymian pomiędzy polskimi uczestnikami i amerykańskimi i izraelskimi Żydami, wspierające dialog na temat restytucji, Holokaustu i kwestii międzywyznaniowych.” (mój przyp.: bold – intix).

.

“Różne grupy, spośród których jedna sama nagrała spalenie przez siebie kukły żydowskiej kobiety, nadal hołdują antysemickim poglądom. 7 października aż milion katolików odmawiało różaniec za Polskę i za świat na granicach kraju. Niektórzy z uczestników wymieniali strach przed islamem wśród powodów, dla których dołączyli do modlitwy. (mój przyp.: bold – intix). Katolicki biskup przeprosił społeczność żydowską podczas obchodów 76.rocznicy pogromu w Jedwabnem, zaś Kościół katolicki po raz kolejny zorganizował Dzień Islamu oraz Dzień Judaizmu w celu promowania harmonii międzywyznaniowej.”

.

“Członkowie warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce zgłaszali wzrost liczby incydentów antysemickich w ciągu roku, w tym wrogich telefonów do centrów społeczności, aktów wandalizmu w biurach, prób wtargnięcia na teren należący do gminy oraz fałszywą bombę, którą ochrona wycieczki znalazła na cmentarzu żydowskim w Warszawie. (mój przyp.: bold – intix).  Koalicja grup powszechnie uznawanych za ekstremistyczne, w tym Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) oraz Młodzież Wszechpolska (MW) zorganizowała 11 listopada w Warszawie marsz z okazji Dnia Niepodległości pod hasłem „My chcemy Boga”. Chociaż wiele spośród dziesiątek tysięcy uczestników marszu niosło polskie flagi bez żadnych znaków, niektórzy nieśli wielkie transparenty z napisami „Biała Europa bratnich narodów” oraz „Czysta krew”, a także krzyże celtyckie i transparenty przedstawiające radykalnie prawicowe symbole z lat 30. Ci sami uczestnicy skandowali również „Sieg Heil”, „Czysta Polska” oraz „Żydzi won z Polski”. Jeden z uczestników w wywiadzie dla TVP powiedział, że uczestniczył w demonstracji „żeby odsunąć żydostwo od władzy”. W tym samym czasie odbyła się mniejsza liczebnie kontrmanifestacja. Dwie demonstracje były w dużej mierze pokojowe, jednak miało miejsce jedno zgłoszenie dotyczące popychania i kopania kilku kobiet trzymających znak „Faszyzm stop” i skandujących antyfaszystowskie hasła przez radykalnych uczestników marszu. Policja aresztowała 45 osób biorących udział w kontrmanifestacji i ani jednego uczestnika głównego marszu.
Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie opisujące marsz jako niebezpieczny i „zainicjowany przez ekstremistów i rasistów”, oraz wezwało polski rząd do podjęcia działań wobec organizatorów. (mój przyp.: bold – intix). Jednego z uczestników marszu zacytowano w prasie mówiącego, że nie jest faszystą i maszeruje aby uczcić pamięć o tych, którzy walczyli za wolność kraju. Według jego szacunków 30% maszerujących miało ekstremistyczne poglądy, podczas gdy reszta „szła spokojnie i nie wykrzykiwała faszystowskich haseł.”
Po marszu Prezydent Andrzej Duda powiedział, że „Nie ma miejsca dla (…) antysemityzmu w naszym kraju.” Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że tradycje kraju nie miały nic wspólnego z antysemityzmem i oświadczył, że niefortunne incydenty podczas marszu były prawdopodobnie prowokacjami mającymi popsuć wizerunek kraju.”

.

” Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonego w lutym, nastroje antysemickie zmalały; 26 procent ankietowanych zgłosiło negatywne nastawienie w stosunku do Żydów, w porównaniu z 37% w 2016 roku. Z drugiej strony, Polski Sondaż Uprzedzeń przeprowadzony w 2017 r. przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wykazał wzrost w nastrojach antysemickich, gdzie 43% ankietowanych zadeklarowało, że nie zaakceptowaliby Żyda jako członka bliskiej rodziny, w porównaniu z 30% w 2016 r.; 27% zadeklarowało, że nie chcą żydowskich sąsiadów, w porównaniu z 14% w 2016 r.”

.

” W styczniu ok. 50 osób nie posiadających żydowskiego pochodzenia założyło jarmułki w warszawskiej restauracji, Cafe Foksal, aby potępić antysemityzm i zademonstrować solidarność ze społecznością żydowską. Wydarzenie było odpowiedzią na anonimowe wpisy w mediach społecznościowych, które rozpoczęły również debatę w internecie, według których barman w restauracji miał wyprosić dwóch klientów za rozmowę o Izraelu w Nowy Rok. Kierownictwo restauracji oświadczyło, że klienci zostali wyproszeni za wygłaszanie pod wpływem alkoholu anty-chrześcijańskich uwag na temat Maryi Dziewicy.”

.

“9 kwietnia kilkuset zwolenników ONR przemaszerowało ulicami Warszawy w ramach obchodów 83.rocznicy utworzenia organizacji przed drugą wojną światową. Podczas marszu niektórzy z uczestników wykrzykiwali anty-muzułmańskie i anty-imigranckie hasła, takie jak „My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów.” Według członka Stowarzyszenia Nigdy Więcej, policja nie podjęła żadnych działań przeciwko demonstracji i siłą usunęła grupę osób protestujących przeciwko marszowi ONR, które usiadły na jego trasie.”

.

” W dniu 7 października, kiedy przypada święto Matki Boskiej Różańcowej oraz obchodzona jest rocznica chrześcijańskiego zwycięstwa na Turkami osmańskimi w XVI-wiecznej bitwie morskiej pod Lepanto, aż milion katolików odmawiało różaniec i modliło się wzdłuż granic kraju „w obronie Polski i świata”. (mój przyp.: bold – intix).

.

” 10 lipca biskup katolicki Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski, wygłosił przeprosiny podczas ceremonii upamiętniającej 76.rocznicę pogromu w Jedwabnem, w którym mieszkający w miasteczku Żydzi zostali zamordowani przez swoich katolickich sąsiadów.”

.

” 17 stycznia Kościół katolicki świętował XX Dzień Judaizmu, w ramach którego w całym kraju odbyło się wiele imprez, m.in. spotkania, wykłady w szkołach, pokazy filmów i wystawy. Główne obchody miały miejsce w Kielcach i obejmowały modlitwy przed pomnikami upamiętniającymi ofiary Holokaustu, dyskusje teologiczne prowadzone przez katolickich biskupów i rabinów, a także uroczystości religijne w kieleckiej katedrze. W uroczystościach uczestniczyli były i obecny Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski – biskupi Mieczysław Cisło i Rafał Markowski – oraz naczelny rabin Michael Schudrich.
26 stycznia Kościół katolicki obchodził 17. Dzień Islamu, aby propagować pokój między religiami. Kościół zorganizował w Białymstoku wydarzenie noszące nazwę „Chrześcijanie i muzułmanie -adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia”, które obejmowało dyskusje, czytanie fragmentów Biblii i Koranu oraz modlitwy.”

.

” Ambasador USA oraz pracownicy ambasady amerykańskiej i konsulatu generalnego w Krakowie oraz odwiedzający Polskę przedstawiciele Departamentu Stanu spotykali się z przedstawicielami instytucji rządowych, tj. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Kancelarii Prezydenta, parlamentu i władz Warszawy w celu omówienia stanu postępowań dotyczących restytucji mienia prywatnego i komunalnego wspólnotom religijnym oraz przedstawicielom mniejszości religijnych. Zaapelowali również o rozszerzenie zapisów projektu ustawy reprywatyzacyjnej tak, aby obejmowała ona obywateli USA oraz ocalałych z Holokaustu i ich spadkobierców, którzy nie mogliby składać roszczeń o zwrot mienia, gdyby ustawa została wprowadzona w obecnym brzmieniu. (mój przyp.: bold – intix).
W lutym specjalny wysłannik USA ds. Holokaustu spotkał się w Warszawie z przedstawicielami rządu, aby omówić kwestie związane zwrotem mienia komunalnego i prywatnego oraz świadczeniami socjalnymi dla osób, które przeżyły Holocaust. Wysłannik odwiedził południe kraju i spotkał się z członkami społeczności żydowskiej w celu omówienia zwrotu cmentarzy żydowskich. Odwiedził również Muzeum Auschwitz-Birkenau i dyskutował na temat programów edukacyjnych i akcji informacyjnych dotyczących Holokaustu. Później odwiedził historyczną dzielnicę żydowską w Krakowie i uczestniczył w szabasowej kolacji w Centrum Społeczności Żydowskiej. (mój przyp.: bold – intix).
Przy kilku okazjach Ambasador oraz wizytujący wyżsi urzędnicy rządu USA zgłaszali polskiemu rządowi i parlamentarzystom zaniepokojenie dotyczące procedowanego w Sejmie projektu ustawy, według której przestępstwem byłoby przypisywanie narodowi bądź państwu polskiemu jakiejkolwiek odpowiedzialności za zbrodnie Trzeciej Rzeszy. (mój przyp.: bold – intix). Ambasador a także pracownicy ambasady i konsulatu spotykali się z przedstawicielami lokalnej społeczności żydowskiej oraz wiodącymi postaciami społeczności chrześcijańskiej i muzułmańskiej w celu omówienia zwrotu mienia osobom prywatnym i wspólnotom wyznaniowym oraz niepokoju tych społeczności związanych z narastającymi nastrojami antysemickimi i anty-muzułmańskimi. (mój przyp.: bold – intix).
W marcu Ambasador przemawiał podczas gali otwarcia środkowoeuropejskiego biura American Jewish Committee w Warszawie. Ambasador mówił o odrodzeniu żydowskiego życia w kraju, a także o wsparciu rządu USA dla edukacji na temat Holokaustu, działaniach na rzecz zwalczania antysemityzmu oraz wymianach kulturalnych wspierających wolność i tolerancję religijną.” (mój przyp.: bold – intix).

.

“22 czerwca Ambasador uczestniczył w Rajdzie dla Żywych, wydarzeniu rowerowym, którego uczestnicy przejechali na rowerach z Muzeum Auschwitz-Birkenau do Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie w celu uczczenia i wsparcia odrodzenia życia żydowskiego w kraju. (mój przyp.: bold – intix).
Ambasada nadal organizowała programy wymiany, prowadziła spotkania ze studentami i przyznawała granty na rzecz promowania wolności religijnej i tolerancji. W dniach 8-9 października grant ambasady wsparł konferencję “Nauczanie o ludobójstwie” zorganizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Konferencja była częścią porozumienia o współpracy pomiędzy ambasadą a muzeum polegającego na wyborze i wysłaniu nauczycieli i edukatorów na program szkolenia nauczycieli w USA. Ponad 180 nauczycieli z różnych miast uczestniczyło w wydarzeniu. Ambasada ufundowała czworgu polskich nauczycieli podróż do USA na szkolenie zorganizowane wspólnie z muzeum POLIN i sponsorowane przez Stowarzyszenie Organizacji związanych z Holokaustem.
Ambasada zapewniła finansowe i organizacyjne wsparcie przy organizacji festiwali kultury żydowskiej w Warszawie i Białymstoku w celu promowania porozumienia i tolerancji między religiami. Konsulat generalny w Krakowie zapewnił finansowe wsparcie dla międzynarodowego programu realizowanego w ramach Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu ds. zapobiegania ludobójstwom i prześladowaniom religijnym oraz Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Konsulat generalny gościł również międzynarodowego prelegenta z amerykańskiego Muzeum Holocaustu, który mówił na temat nauczania o Holokauście.”
(mój przyp.: bold – intix).

 

3.Raport za rok 2018

źródło i całość: https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/poland/

Po nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) penalizującej przypisywanie zbrodni nazistowskich państwu polskiemu, rząd usunął przepisy karne, pozostawiając sankcje cywilne dla naruszających. (mój przyp.: bold – intix).  Parlamentarzyści rządzącej partii, inni politycy i komentatorzy w telewizji publicznej w ciągu roku czynili antysemickie komentarze. Premier oraz przywódca rządzącej partii PiS potępili antysemityzm. Prezydent uczestniczył w szeregu wydarzeń upamiętniających Holokaust…

 

Szereg grup żydowskich wyraziło obawę w kwestii tego co nazwali rosnącym antysemityzmem i groźbami, i oświadczyli że nie czują się bezpiecznie w kraju. Media, NGO i grupy żydowskie donosiły o wzroście antysemickiej mowy…(mój przyp.: bold – intix).

 

Ambasador USA, pracownicy ambasady oraz wizytujące delegacje rządu USA wyraziły niepokój wobec urzędników rządowych w kwestii ustawy o IPN i jej potencjalnym wpływie na wolność słowa oraz badania akademickie dotyczące Holokaustu. W lutym ambasador opublikował w mediach społecznościowych film wyrażający obawy w kwestii znowelizowanej ustawy o IPN. Ambasador, pozostały personel ambasady oraz wizytujący urzędnicy USA omawiali również z urzędnikami rządowymi i grupami żydowskimi stan restytucji mienia oraz antysemityzmu. 14 września ambasador dyskutował kwestie wolności religijnej i dyskryminacji z urzędnikami rządowymi i przywódcami religijnymi. Ambasada oraz Konsulat Generalny w Krakowie współpracował z przywódcami żydowskimi i muzułmańskimi w przeciwdziałaniu sentymentom antysemickim i antymuzułmańskim oraz finansował wymiany, spotkania, wydarzenia kulturalne oraz granty edukacyjne promujące dialog międzyreligijny oraz tolerancję religijną(mój przyp.: bold – intix).

 

27 czerwca premier Mateusz Morawiecki oraz premier Izraela Benjamin Netanjahu podpisali łączną deklarację wspierającą wolny i otwarty sposób wyrażania i badań w kwestiach Holokaustu oraz potępiającą wszelkie formy antysemityzmu oraz wezwali do powrotu do cywilnego i pełnego szacunku dialogu publicznego(mój przyp.: bold – intix).

 

Według statystyk komisje majątkowe wspólnot religijnych w ciągu roku załatwiły 87 roszczeń wspólnot z około 3240 roszczeń wspólnot religijnych. Na koniec roku komisje częściowo lub całkowicie rozwiązały kwestię 2810 z 5554 roszczeń wspólnoty żydowskiej, 989 z 1200 roszczeń wspólnoty luterańskiej, 268 z 472 roszczeń Kościoła Wschodniego oraz 87 z 120 roszczeń innych denominacji… Wspólnota żydowska nadal donosiła że tempo restytucji mienia żydowskiej wspólnoty było niewielkie, wymagało znacznych kosztów prawnych i często kończyło się brakiem odzyskania majątku bądź innej rekompensaty dla żądających… (mój przyp.: bold – intix).

 

11 listopada rząd poprowadził marsz przez Warszawę podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Marsz miał miejsce razem z Marszem Niepodległości organizowanym przez stowarzyszenie grup takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, powszechnie uważanych za ekstremistyczne i nacjonalistyczne jeśli chodzi o ideologię. (mój przyp.: bold – intix). Mimo że nie doniesiono o antysemickich lub antymuzułmańskich plakatach bądź śpiewach, ani też nie było raportów o przemocy, niewielka liczba uczestników prezentowała krzyże celtyckie, symbol nacjonalistów far-right oraz przesłania takie jak “Polska biała i katolicka”…

 

8 lutego członek klubu parlamentarnego PiS Jacek Żalek powiedział w telewizyjnym wywiadzie że to Niemcy, nie Polacy zabijali Żydów podczas pogromu w Jedwabnem, w którym co najmniej 300 Żydów zginęło zamkniętych w podpalonej stodole. Historycy ustalili że Żydzi w Jedwabnem zostali zabici przez swych polskich sąsiadów w czasie nazistowskiej okupacji…

W czerwcu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odrzuciła skargi portalu Okopress oraz Związku Wspólnot Żydowskich w Polsce dotyczące komentarzy z 24 lutego jakie poczynił w państwowej telewizji TVP Info rzymskokatolicki ksiądz Henryk Zieliński. Zieliński powiedział: “Dla nasz prawda oznacza zgodność tego co mówimy z faktami. Dla Żyda… jeśli jest religijnym żydem – prawda oznacza to czego chce Bóg. Jeśli nie jest religijny, prawda jest subiektywna albo prawdą będzie to co służy interesom Izraela.”…

 

Krzyże nadal wiszą w obu izbach parlamentu, podobnie jak w wielu innych publicznych budynkach, w tym klasach szkół publicznych.

Brak publicznych aktualnych ogłoszeń o statusie śledztwa jakie rząd zarządził w roku 2017 dotyczącego filmu z roku 1999 ukazującego nagie osoby śmiejące się i bawiące w komorze gazowej byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie…

 

10 lutego, komentując nowelizację ustawy o IPN, przywódca PiS Jarosław Kaczyński potępił antysemityzm jako “chorobę umysłu i duszy”…

 

15 stycznia Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną byli gospodarzami świątecznego spotkania międzyreligijnego przedstawicieli różnych grup religijnych i mniejszości narodowych…

 

27 lutego Prezydent Duda wraz z żoną odwiedził krakowskie żydowskie przedszkole i żłobek, spotykając się z przewodniczącym krakowskiej gminy żydowskiej Tadeuszem Jakubowiczem oraz Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Szudrichem. Podczas spotkania prezydent powiedział że Polacy i Żydzi mają 1000 lat wspólnej historii oraz pochwali wkład wielu Żydów w niepodległość kraju…

 

12 kwietnia Prezydent Duda maszerował razem z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem w Międzynarodowym Marszu Żywych, corocznym programie edukacyjnym, który zgromadził w Polsce osoby z całego świata w celu nauki o historii Holokaustu…

 

19 lutego ponad 25 organizacji żydowskich wydało wspólne oświadczenie wyrażające obawę z powodu tego co nazwali rosnącą falą nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmu w kraju, która, jak wskazali powstała w odpowiedzi na krytykę ustawy o IPN. Oświadczenie głosiło: “jest nie do przyjęcia że przywódcy polscy oświadczają jedynie że antysemityzm jest zły bez publicznego uznania że stanowi dziś w naszym kraju groźny, narastający problem.” Sygnatariusze oświadczyli że uznają “brak działania” władz za “milczącą zgodę na nienawiść skierowaną wobec wspólnoty żydowskiej…”…

 

14 kwietnia około 100 zwolenników ONR przemaszerowało przez Gdańsk aby uczcić 84-tą rocznicę założenia stowarzyszenia. Podczas marszu niektórzy uczestnicy krzyczeli: “śmierć wrogom ojczyzny” oraz “jedna Polska Katolicka”. 19 kwietnia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ogłosił że złożył wniosek do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości o delegalizację ONR. (mój przyp.: bold – intix).

 

W grudniu Agencja Unii Europejskiej do spraw Praw Podstawowych (EU-FRA) opublikowała swoje drugie sprawozdanie o doświadczeniach żydowskich i dostrzeganiu antysemityzmu. EU-FRA pytała społeczność żydowską poprzez organizacje wspólnotowe, media żydowskie i sieci społecznościowe. 422 osoby, które identyfikowały się jako żydowscy obywatele polscy odpowiedziało na ankietę online. 32 % oświadczyło że było w ostatnich 12 miesiącach świadkami jak inni Żydzi są fizycznie atakowani, nękani bądź obrażani, zaś 32 % doniosło że w tym samym okresie osobiście doświadczyło nękania. 35 % respondentów czuło się dyskryminowanych z powodu religii lub wierzeń. 83 % uważało że w ciągu ostatnich 5 lat antysemityzm wzrósł. (mój przyp.: bold – intix).

 

W lutym media lokalne i międzynarodowe, organizacje praw człowieka oraz przedstawiciele wspólnoty żydowskiej donieśli o wzroście mowy antysemickiej… 2 lutego izraelska ambasada w Warszawie wydała na swej stronie internetowej oświadczenie, wskazując na wzrost komentarzy antysemickich w mediach publicznych oraz na kontach ambasady w mediach społecznościowych…

 

11 listopada były ksiądz rzymskokatolicki Jacek Międlar, który otrzymał zakaz publicznych wystąpień od swego byłego przełożonego zakonnego za oświadczenia jakie wygłaszał w kwestii żydów, muzułmanów i innych oraz który jest powszechnie opisywany jako ultranacjonalistyczny ekstremista, zorganizował we Wrocławiu razem z kolegą ekstremistą Piotrem Rybakiem marsz na Dzień Niepodległości…

 

17 stycznia Kościół Rzymskokatolicki świętował 21-szy coroczny Dzień Judaizmu, w którego ramach, w całym kraju odbyły się wydarzenia, w tym spotkania, wykłady w szkołach, pokazy filmowe i wystawy. Główne wydarzenia miały miejsce w Warszawie i obejmowały modły na grobach żydowskich ofiar powstania w Getcie, seminarium w Muzeum Polin oraz nabożeństwo w warszawskiej katedrze św. Jana. W wydarzeniach uczestniczyli kard. Kazimierz Nycz oraz Naczelny Rabin Polski Szudrich.

 

26 stycznia Kościół Rzymskokatolicki obchodził 18-ty coroczny Dzień Islamu, który ma za cel propagowanie pokoju między grupami religijnymi…

 

W różnych miastach w całym kraju, w tym Warszawie, Gdańsku, Kudowie-Zdroju, Oleśnicy i Wrocławiu trwały projekty Biblioteki Ludzkości, finansowane przez granty z EOG oraz koordynowane przez NGO Stowarzyszenie Diversja oraz Lambdę Warszawa. Projekt obejmował różnorodną grupę wolontariuszy, w tym przedstawicieli rzymskich katolików, żydów, muzułmanów i innych grup religijnych, którzy opowiadali swoje historie ludziom, którzy mogli “pożyczyć” od nich podobne książki…

 

Ambasador USA, ambasada, Konsulat Generalny w Krakowie oraz wizytujący urzędnicy Departamentu Stanu USA spotykali się z urzędnikami rządowymi z ministerstw spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezydenta, parlamentu, urzędów miasta w Warszawie i innych miastach aby omawiać wolność religijną, antysemityzm, antydyskryminację oraz status restytucji mienia prywatnego i gminnego wobec wspólnot religijnych oraz członków mniejszości religijnych. (mój przyp.: bold – intix).  Ambasador, personel ambasady, oraz wizytujący przedstawiciele rządu USA wyrażali wobec urzędników rządowych obawy dotyczące ustawy o IPN oraz jej potencjalnego wpływu na wolność słowa i badania akademickie dotyczące Holokaustu. Wezwali również rząd aby rozszerzył postanowienia projektu ustawy o restytucji mienia aby objąć obywateli USA oraz ocalałych z Holokaustu i ich spadkobierców, którzy w przeciwnym wypadku nie będą w stanie wysunąć roszczeń o zwrot jeżeli ustawa zostanie przyjęta w niezmienionej formie…

 

W lutym i październiku Specjalny Wysłannik USA do Spraw Holokaustu spotkał się w Warszawie z urzędnikami rządowymi aby omówić restytucję mienia wobec wspólnot żydowskich i osób prywatnych oraz świadczenia socjalne dla ocalałych z Holokaustu…

 

Ambasador oraz personel ambasady i konsulatu generalnego spotkał się z członkami i przywódcami lokalnych wspólnot żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich aby omówić kwestie w tym restytucję mienia prywatnego i wspólnotowego oraz obawy tych wspólnot dotyczące rosnącej nietolerancji, antysemityzmu oraz sentymentów antymuzułmańskich.

 

8 marca ambasador wygłosił mowę z okazji 50-tej rocznicy czystek z marca 1968 roku, podczas których komunistyczny rząd wygnał tysiące polskich żydów. Opisał wypędzenie jako poruszający serce rozdział w dziejach kraju oraz podkreślił zbiorową odpowiedzialność za to by zapewnić środowisko, w którym tego rodzaju odrażające akty nie będą już nigdy tolerowane.

 

12 kwietnia personel ambasady i konsulatu generalnego maszerował w Międzynarodowym Marszu Żywych…

 

25 października ambasador wygłosił mowę otwierającą współsponsorowaną przez ambasadę międzynarodową konferencję edukacyjną o Holokauście w Muzeum Polin, która zapewniła szkoleni dla nauczycieli z kraju i za granicy jak uczyć uczniów na temat Holokaustu. (mój przyp.: bold – intix). Konferencja stanowiła element współpracy między ambasadą a muzeum w celu wyselekcjonowania i wysłania nauczycieli na program szkoleniowy o Holokauście w USA. Ambasada ufundowała podróż siedmiu nauczycieli z kraju do USA latem na szkolenie jakie zorganizowała razem z Muzeum Polin, sponsorowane przez Stowarzyszenie Organizacji Holokaustu.

Ambasada sponsorowała udział przedstawicieli mediów, rządu, muzeów historycznych oraz stowarzyszeń w programach wymiany w USA mających za przedmiot kwestie wolności religijnej. (mój przyp.: bold – intix). Dwunastu uczestników wzięło udział w programie edukującym w zakresie bolesnych rozdziałów w historii…

 

Ambasada przyznała granty Festiwalowi Żydowskich Motywów w Warszawie aby pokryć udział w festiwalu czterech reżyserów z USA  oraz corocznemu festiwalowi Izaaka Baszewisa Singera… Konsulat Generalny w Krakowie zapewniał wsparcie finansowe dorocznemu festiwalowi kultury żydowskiej w Krakowie oraz Muzeum żydów galicyjskich w Krakowie. (mój przyp.: bold – intix).

 

Za: nondraco.wordpress.com/

________

Obserwując – otaczającą Nas – rzeczywistość, galopujący bieg wydarzeń… zmianę Polski w Polin… od kilku lat – raz po raz – pojawia się w głowie pytanie:

Kiedy narzucą Nam, Polakom (gojom) – ustawą – NOACHICKIE PRAWA…(???).

Ustawą… ponieważ trudno oprzeć się wrażeniu, jakby już funkcjonowało

 

intix

______________________________________________________________________

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg