Ks. prof. Tadeusz Guz ma stanąć przed rzecznikiem dyscyplinarnym KUL

Za co? Za antysemityzm. Taki bowiem zarzut polskiemu kapłanowi postawiły środowiska żydowskie i lewicowe. Kampanię zniesławiającą księdza, cenionego naukowca, rozpoczęto na Twitterze, gdzie ks. prof. Guz został obrzucony następującymi wyzwiskami: tępy antysemita, hejter w koloratce, rasista w sutannie. Po jakimś czasie odezwała się Gazeta Wyborcza oraz tzw. Polska Rada Chrześcijan i Żydów, która napisała list skierowany do metropolity lubelskiego  i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sprawa zaczęła się od publicznych wystąpień księdza Guza, który bronił narodu polskiego przed oskarżeniami o udział w holocauście. Przypomniał też udokumentowane historycznie wyroki sądowe za mordy rytualne dokonywane przez żydów.

Warto zadać pytania, które aż cisną się na usta. Gdzie byłeś Izraelu, gdy Polacy ratowali żydowskie dzieci? Kto finansował Fuhrera? W czyich rękach był przemysł farmaceutyczny, który uśmiercał braci Żydów w obozach koncentracyjnych? Kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą? Proszę nam podać z imienia i nazwiska tych ludzi oraz ich narodowość? A kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematoriów w Auschwitz-Birkenau?

My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych

Ks. prof. Tadeusz Guz

W odpowiedzi na oskarżenia kierowane pod swoim adresem ks. prof. Guz zaproponował debatę naukową na następujące tematy:

1. Geneza, natura i finalność narodu jako biblijnej kategorii stworzenia ze szczególnym uwzględnieniem bytowości Narodu polskiego i żydowskiego.

2. Definicje i przyczyny antysemityzmu i antypolonizmu w historycznej i systematycznej perspektywie oraz sposoby ich przezwyciężenia.

3. Chrześcijaństwo katolickie, protestanckie i judaizm: podobieństwa i różnice oraz poszukiwanie nowych impulsów do głębszego urzeczywistniania jedności międzyludzkiej i międzyreligijnej.

4. Historyczność czy ahistoryczność mordu rytualnego?

5. Ekologia a ideologie ekoterroryzmu w aspekcie biblijnego rozumienia przyrody jako dzieła stworzenia dokonanego przez Objawionego Boga.

Niestety, propozycja debaty została odrzucona przez środowiska żydowskie.

Jak podał portal PCh24.pl: “W środę (19 grudnia 2018 roku), naukowiec ma stawić się przed rzecznikiem dyscyplinarnym KUL”.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/PCh24.pl/dl

 

O autorze: Redakcja