Nowa Nadzieja Archiwum

  • No dobra, to teraz znów wielu moich znajomych będzie mnie opierdzielała, że znów tykam ich guru, zbawcę Polski, lidera partii Nowa Nadzieja, pomazańca Korwinowego, pana Mentzena… Ale zanim to nastąpi, […]

    Mentzen w kamaszach…

    No dobra, to teraz znów wielu moich znajomych będzie mnie opierdzielała, że znów tykam ich guru, zbawcę Polski, lidera partii Nowa Nadzieja, pomazańca Korwinowego, pana Mentzena… Ale zanim to nastąpi, […]
  • Świat czekają zmiany. Stare układy sił zostały zagrożone i w kolejnych krajach chwieją się pod ciosami demokratycznych wyborów. Przez ostatnich kilka dziesięcioleci odebrano ludziom prawo głosu pod pozorem poprawności politycznej. […]

    Wybór Trumpa – nowa nadzieja cywilizacji

    Świat czekają zmiany. Stare układy sił zostały zagrożone i w kolejnych krajach chwieją się pod ciosami demokratycznych wyborów. Przez ostatnich kilka dziesięcioleci odebrano ludziom prawo głosu pod pozorem poprawności politycznej. […]