O obowiązku użycia siły wobec tych, którzy pragną zniszczyć Chrześcijaństwo – ks. prof. Stanisław Koczwara

Użycia siły wobec tych wszystkich, którzy usiłują zniszczyć Chrześcijaństwo, a wraz z nim wolność. Wśród wrogów dwaj wiodą prym: islam i barbarzyńskie, zepsute do cna lewactwo.
(…) Używam terminu ‘lewactwo’ w odniesieniu do marksistów kulturowych, zwolenników zrównoważonego rozwoju, wojujących, pożal się Boże, ekologów, wyznawców ‘genderactwa’, globalizmu, zarazy sodomitów i gomorytów, a w Kościele modernistów, którzy dzisiaj niestety, okupują starożytny Rzym św. Piotra.

(…)

Owszem, Pan Jezus nakazał Piotrowi schować miecz wyjęty ku Jego obronie do pochwy, bo chciał się ofiarować i cierpieć. Ale kiedy widział niepoprawne zgorszenie przekupniów w świątyni, ująwszy bicz w rękę wypędził ich precz, a stoły powywracał. Użył siły. I podobnie postępowali Jego Uczniowie.

(…)

A o władzy i sile zbrojnej wyraźnie Paweł powiada, że ‘nie na próżno nosi miecz’. Czyżby lewactwo pochlebiało sobie, że lepiej rozumie ducha Jezusowej Nauki od św. Piotra i od św. Pawła? Więc jest rzeczą jasną, że siła fizyczna, siła zbrojna jest sama w sobie rzeczą dobrą. I nie tylko Miłości się nie sprzeciwia lecz, owszem, przez Nią właśnie używaną bywa w obronie tego, co się miłuje.

(…)

Powtarzam: siła fizyczna, ta która nie rozumuje, lecz potrząsa mieczem i ścina głowy jest rzeczą dobrą jeśli nią kieruje uczciwe, kochające serce, światły rozum, czysta ręka. Z Miłością godzi się doskonale i nie raz przez Nią bywa używana.

−∗−

O obowiązku użycia siły wobec tych, którzy pragną zniszczyć Chrześcijaństwo – ks. prof. Stanisław Koczwara

 

−∗−

Warto porównać:

Czas się opamiętać, czas się obudzić! Jest czas walki!
“Przeklęty ten, który miecz swój powstrzymuje od krwi. Gdy Pan wzywa was do obrony swojego dziedzictwa, nie myślcie, że Jego ręka straciła swoją siłę. Czyż nie mógł On wysłać tysięcy […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!