Co jako Naród możemy zyskać przez Intronizację Chrystusa Króla w Polsce? – ks. Marek Bąk

«Królowanie Chrystusa jest wiarą praktykowaną, ze wszystkimi konsekwencjami. Tak, jak ludzie w Boga wierzą, trzeba by Bogu wierzyli. I królowanie rozpoczyna się wtedy, kiedy Bogu wierzą, zdają się na Niego, ufają Jemu i współbrzmią z Dziełem Opatrzności Pana Boga w życiu własnym. Wielkiej liczby osób o takich postawach to nie ma.»

«Co przyczyni się do Intronizacji Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie?

Będzie to nawrócenie. Ludzie muszą się nawracać, czyli zakwestionować siebie, zapragnąć Boga, pojednać się z Nim i żyć w łasce. (…) Ponieważ nie mamy deklaracji politycznej o Chrystusie Królu w naszej ojczyźnie, to możemy to, co możemy. W życiu osobistym dopuścić Go do takiego znaczenia, aby był On naszą nadrzędnością, upragnieniem. I ta liczba osób takiego zwrócenia się ku Niemu, czyli nawrócenia, przeobrażenia wewnętrznego, przeniknięcia Łaską Bożą, tacy ludzie tworzą nową jakość.»

−∗−

Co jako Naród możemy zyskać przez Intronizację Chrystusa Króla w Polsce? – ks. Marek Bąk

 

−∗−

Warto porównać:

Czy będziemy Królestwem Chrystusa? – ks. Marek Bąk [9 kwietnia]
‘Przeobrażenie systemu społeczno – politycznego. Prawa broniące życie. Naszą jedyną dyktaturą będzie prawda niezmienna, do której trzeba dostosować swoje życie. Wszystko ulegnie przemianie. Tylko, że niewielu mamy zainteresowanych tym. Dlatego, […]

__________

Jedyny sposób na wszystkie dolegliwości świata – ks. Marek Bąk
W porządku duchowym, zbawczym Jezus Chrystus Król, to nie wybór, to konieczność. To jest również wybór zrozumiany, przyjęty przez tych, którzy zauważyli, iż Źródłem i Celem jest Bóg, dla każdego […]

__________

Intronizacja Chrystusa jako Króla Polski – ks. kanonik Eugeniusz Miłoś
‘Z Jej pism wywnioskował, że przyjdą czasy, w których prawie całe narody odstąpią od Boga, a później przyjdzie kara za ten grzech tak wielka, że wiele narodów zginie bezpowrotnie. O […]

__________

Demokracja łatwo przemienia się w totalitaryzm. Wołanie o Intronizację
«Nie mamy siedzieć w letargu z założonymi rękami, tylko zrobić to, co sam Bóg przykazał Annie Dąmbskiej, powiedział: ‘Każdy z was ma działać tak, jakby od niego samego zależały losy […]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!