Wolność, równość, braterstwo – ideały okupowanego Watykanu. Spór o naturę ludzką

Wolność, równość, braterstwo – ideały okupowanego Watykanu. Spór o naturę ludzką

 

Wolność dla błędu i kłamstwa zrównanych w prawach z prawdą, a potem nad nią wywyższonych.

Równość czyli zakwestionowanie autorytetu Boga i hierarchii. Zrównanie do dołu, gdzie rządzi gust barbarzyńców i percepcja głupców.

Braterstwo to poufałość i zbratanie z wyznawcami ideologii zła i fałszywych religii – „ekumenizm” i „dialog”.

* * *

Polecamy wykład o drodze jaką przebyli maszerujący przez instytucje moderniści i heretycy odnosząc doczesny triumf w walce z Kościołem katolickim.

Czy i w jaki sposób idee rewolucji francuskiej, w tym negacja społecznego panowania Jezusa Chrystusa Króla, przeniknęły do wnętrza Kościoła?

Sobór Watykański II jako rok 1789 w Kościele katolickim

_________________________________________________________________________________________

MIRARI VOS ENCYKLIKA O LIBERALIZMIE I RELIGIJNYM INDYFERENTYZMIE Grzegorza XVI /link/
Grafika:Heinrich Aldegrever, właśc. Heinrich Trippenmecker niemiecki malarz, grafik, rysownik i złotnik epoki renesansu zaliczany do tzw. małych mistrzów. /Wiki/

O autorze: Redakcja