Archiwum 25 grudnia 2023

  • Przyjście Mesjasza   Lud cze­ka­ją­cy na swe­go Me­sja­sza Nie zwró­ci oczu na dzie­ci­nę małą I do bied­ne­go nie zaj­rzy pod­da­sza; Mnie­ma, że zbaw­cę, któ­re­go cze­ka­ło Tyle po­ko­leń, uj­rzy zie­mia na­sza Od […]

    Życzenia

    Przyjście Mesjasza   Lud cze­ka­ją­cy na swe­go Me­sja­sza Nie zwró­ci oczu na dzie­ci­nę małą I do bied­ne­go nie zaj­rzy pod­da­sza; Mnie­ma, że zbaw­cę, któ­re­go cze­ka­ło Tyle po­ko­leń, uj­rzy zie­mia na­sza Od […]
  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 XII 2023 Łk 2,15-20 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i […]

    Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 XII 2023

    Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 XII 2023 Łk 2,15-20 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i […]