Niepokalanie Poczęta – Naczynie Osobliwe. Ks. prof. Robert Skrzypczak

Niepokalane poczęcie to dogmat Kościoła katolickiego, który głosi, że Najświętsza Maryja Panna, Matka Jezusa Chrystusa, została zachowana od grzechu pierworodnego w chwili poczęcia. Oznacza to, że Maryja od momentu swojego poczęcia była wolna od wszelkiego grzechu, zarówno dziedziczonego, jak i osobistego.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony przez papieża Błogosławionego Piusa IX w bulli “Ineffabilis Deus” 8 grudnia 1854 roku. Było to ukoronowanie wielowiekowych rozważań teologicznych nad naturą Maryi i jej rolą w dziele zbawienia.
Istnieje kilka argumentów teologicznych na rzecz dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Jednym z nich jest fakt, że Maryja była matką Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym i Zbawicielem świata, Trzecią Osobą Trójcy Świętej, a więc Bogiem Wcielonym. Aby Maryja mogła prawidłowo wypełnić swoją rolę, musiała być wolna od grzechu – pierworodnego w chwili poczęcia, który dziedziczy każdy człowiek – oraz uczynkowego, który przeszkadzałby jej w prowadzeniu życia zgodnego z wolą Bożą.
Innym argumentem jest fakt, że Maryja była wzorem dla wszystkich chrześcijan. Jej nienaruszona czystość i świętość są dla nas inspiracją do naśladowania.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu jest ważnym elementem wiary katolickiej. Jest on wyrazem naszej wiary w miłość Boga do Maryi i w jej wyjątkową rolę w dziele zbawienia.
W Polsce Niepokalane Poczęcie jest świętem liturgicznym obchodzonym 8 grudnia. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego w Polsce.
W rozmowie dla “Te Deum: Ksiądz Profesor Robert Skrzypczak wyjaśnia, czym jest Niepokalane Poczęcie i Kim jest Najświętsza Maryja Panna na tle historii zbawienia rodzaju ludzkiego.

−∗−

NIEPOKALANIE POCZĘTA – NACZYNIE OSOBLIWE… Rozmowa z Księdzem prof. Robertem Skrzypczakiem

 

−∗−

NOWENNA O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!