Struktura czyli kto nam to wszystko organizuje – Marek T. Chodorowski [nast. akt. 05.02]

Kto nam to organizuje?

Struktura. Ponadnarodowa, globalna, dominująca i tajna. Chciałbym podkreślić to, co wszystkim umyka: dominująca globalnie. Nazywam ją Bestią. (…) To struktura z potężną historią, o czym mało kto wie. Niewidoczna gołym okiem, trudna do rozwikłania bo nieobejmująca wyłącznie świata finansów. Nie sposób tego, co się obecnie dzieje zrozumieć bez uchwycenia zdarzeń z perspektywy historycznej.

−∗−

Kto nam to wszystko organizuje?

Zgodnie z zapowiedziami Autorów rozpoczęła się emisja drugiej serii rozmów w ramach Salonu Ludzi Wolnych. Poprzednie odcinki oraz materiały uzupełniające można znaleźć w zestawieniu pod wspólnym tytułem Na ile jesteśmy dzisiaj zagrożeni? Kolejną edycję otwiera odcinek podsumowujący pierwszą część spotkań. Zapraszam do oglądania. //AC

−∗−

Podsumowanie sezonu pierwszego [01]

Najważniejsze tezy sezonu pierwszego podane zostały w wersji kompakt. Wyłącznie po to, żeby je utrwalić. Ale także po to, żeby więcej już do nich nie wracać. Miejmy nadzieję, że staną się aksjomatami zbliżonymi do najważniejszej tezy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, która brzmiała: “komunizm światowy – czyli globalizm – musi upaść”.

Obejrzyj

−∗−

Cel działalności publicznej [02]

W odcinku drugim nowego sezonu wygłoszona zostanie zdroworozsądkowa definicja “prawdy”, ułatwiająca zrozumienie sensu zainicjowanego projektu. “Cel działalności publicznej” zostanie ujawniony. Po emisji zauważymy, że politycy Zachodu, w tym pochodzący z III RP, niezwykle rzadko do takiego celu zmierzają. Jest dużo gorzej – o jego istnieniu nie mają bladego pojęcia. Przekracza poziom ich wyobraźni, znajduje się poza ich horyzontem.

Obejrzyj

−∗−

Kto nam to wszystko organizuje ? [03]

“Nagle nas poinformowano, że istnieje coś takiego, co jest w stanie wymuszać pełne podporządkowanie niemal we wszystkich dziedzinach, jakie sterują życiem państw, narodów i globalnego społeczeństwa.” To punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie tytułowe.

Obejrzyj

−∗−

Wymowa najnowszej historii [04]

“Każda z wymienionych wcześniej dat obfituje w zdarzenia potwierdzające hipotezę główną. Teza dotyczy istnienia struktury, którą nazywam Bestią.”
To zaledwie jedno z bardzo ważnych stwierdzeń niniejszego odcinka.

Obejrzyj

−∗−

Co to jest Bestia ? [05]

“Co to w takim razie jest Bestia? – Wyobraźmy sobie trzy liny zaplatające się w węzeł, który stale się zaciskał … ” Gdy wysłuchamy pełnej definicji omawianej struktury stanie się jasne, dlaczego jej historia wymaga – zwłaszcza dzisiaj, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku – drobiazgowych badań.

Co to w takim razie jest Bestia?

Spróbuje o tym opowiedzieć ilustracyjnie. Wyobraźmy sobie trzy liny zaplatające się w węzeł, który stale się zaciskał. Pierwsza z lin to ówczesne zapotrzebowanie na władzę świecką. Władzę bez Boga. W tamtych czasach zapotrzebowanie obejmowało niezwykle małą grupę ludzi. Małą, ale jak się okazuje, zaskakująco już wówczas potężną i wpływową. Druga lina to nieliczne, ale równie wpływowe fragmenty cywilizacji żydowskiej. I lina trzecia, to świat przestępczy. Międzynarodowe mafie, gangsterzy, zbrodniarze. Ludzie połączeni złem.

Obejrzyj

−∗−

W jaki sposób kontrolować Europę ? [06]

“Co dawało się w związku z Europą dostrzec?
Strategiczne położenie Wysp Brytyjskich dla Starego Kontynentu …”
Znaczenie Wysp Brytyjskich w długofalowym rozwoju Bestii wydaje się trudne do przecenienia.

Obejrzyj

−∗−

Po co są wojny i rewolucje ? [07]

Co jest stałym celem struktury dominującej?
“… wywołanie chaosu. Z chaosu wyniknie kryzys, który pozwoli uzależnić od Bestii nowych władców. Politycy “nowi” będą przecież potrzebowali pieniędzy; które Bestia emituje lub od dawna posiada.”
Podana wyżej teza, to nie jedyne stwierdzenie zawarte w niniejszym odcinku, godne zapamiętania.

Obejrzyj

−∗−

Skąd bierze się pewność co do hipotezy istnienia Bestii? [08]

“Na przełomie XVI i XVII stulecia realizowany był przez Anglików projekt; jak na tamte czasy był to projekt gigantyczny. Kolonizacja Ameryki Północnej w pierwszej połowie XVII wieku nie odbywała się – wbrew pozorom – spontanicznie.”
Uważne spojrzenie na najważniejsze zdarzenia z początków XVII stulecia ułatwi nam głębsze zrozumienie europejskiego projektu Bestii.

Obejrzyj

−∗−

Pierwsze stulecie Bestii [09]

“W ciągu 10 lat do wybrzeży Ameryki dotarło minimum 40 galeonów z setką ludzi na pokładzie każdy. Średnio – po cztery statki rocznie; plus kolejne z zaopatrzeniem.”
Angielska kolonizacja Ameryki Północnej, zwłaszcza w swojej pierwszej fazie, w latach 1610-1640, ilustruje długofalowe strategie Bestii – cierpliwego osadnictwa, stopniowego nasączania nowych kolonii bronią, fortyfikacjami i inwestycjami. Finał dla ludności rdzennej jest jednak zawsze ten sam – będzie dobrze, jeżeli ktokolwiek przeżyje.

Obejrzyj

−∗−

Odcinek specjalny – Pytania i odpowiedzi

Odcinek specjalny – Marek Tomasz Chodorowski odpowiada na pytania Widzów oraz Zyggiego z Texasu.

Obejrzyj

−∗−

Kolejne poszlaki [10]

“Od roku 1619 sprowadzano do Ameryki Północnej również niewolników. Pierwszy statek z takimi ludźmi określany jest jako «statek przerażający, statek tajemnica.» ”
Zamianą ludzi w niewolników Bestia zajmuje się od kilku tysięcy lat. Pomysł na przyspieszone zagospodarowywanie Ameryki nie był zatem oryginalny. Pomysł na przyspieszone przejmowanie III RP i Europy może być podobny.

Obejrzyj

−∗−

Liczby potwierdzają istnienie Bestii [11]

Istnienie Bestii wymaga dowodu. Tymczasem najbardziej przekonujące argumenty wyrażają się w liczbach.
Dopóki większość społeczeństwa nie przekona się do istnienia struktury nazywanej przez nas Bestią, działającej w Europie w sposób widoczny, nieomal ostentacyjny, od minimum 500 lat, niemożliwa staje się rozmowa na temat rozwiązań.

Obejrzyj

−∗−

Przyszłość wynika z naszej przeszłości [12]

W wieku XVI rozwijane były w pierwszej kolejności angielskie służby tajne.
Jak się szybko okazało, nie pracowały dla angielskiego króla. Ścięcie Karola I Stuarta, do którego doszło 30 stycznia 1649 roku, nabrało wymowy historycznego ostrzeżenia, którego władcy europejscy niemal nie dostrzegli. Żyjący w następnych stuleciach historycy mocnego ostrzeżenia również nie odnotowali.
Na koniec padnie odpowiedź, dlaczego tak szczegółowo zajmujemy się historią Bestii.

Obejrzyj

−∗−

Kiedy to wszystko się zaczęło ? [13]

“Dlaczego społeczność żydowska aż tak pana zainteresowała?
– m.in. dlatego, że Żydzi odgrywali szczególną rolę w handlu międzynarodowym, wymianie pieniężnej, emisji pieniądza i działalności kredytowej. Parali się takimi zajęciami od połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Do roku 1500 n.e. trwało to ponad cztery tysiące lat.”
Przyglądamy się jednej z lin przeplatających się, tworzących Bestię.

Obejrzyj

−∗−

Dlaczego zaczynamy od Henryka VIII ? [14]

Tym razem zapoznamy się z niektórymi pojęciami stosowanymi przez współczesne służby tajne.
“Kalka pojęciowa”, to zamierzony odruch bezwarunkowy uruchamiający się przy interpretowaniu faktów i zdarzeń. Odruch jest automatyczny, pozbawiony udziału intelektu, rozpowszechniany zazwyczaj przez media głównego nurtu oraz przez tzw. “autorytety”.
Jeden ze “schematów operacyjnych” wiąże się z koniecznością stygmatyzowania ludzi, których zainteresowały kulisy zdarzenia dziwnego lub pozbawionego logiki. Stygmatyzacja powoduje, że osoba bardziej spostrzegawcza ma nie mieć wpływu na obserwatorów pozostałych.
Większość tego typu technik manipulowania ludzką świadomością i ludzką percepcją opracowano eksperymentując w amerykańskich ośrodkach badawczych w latach 40-tych do 60-tych XX wieku.

Obejrzyj

−∗−

Historyczne początki Bestii [15]

Na przeprowadzenie przez Bestię tzw. “sławetnej rewolucji” w Anglii (1688) wskazywałyby:
1. Zaskakująco pewny sposób przeprowadzenia złożonej operacji przeciwko potężnemu monarsze.
2. Brak oporu ze strony jakiegokolwiek europejskiego ośrodka konkurencyjnego.
3. Osłona propagandowa angielskiego “zamachu stanu”, utrzymywana do dzisiaj; osłona niezwykle mocna.
4. Stworzenie międzynarodowego kontekstu uniemożliwiającego obronę Jakuba II.
5. Uzasadnienie oficjalne dla odsunięcia od tronu brytyjskiego monarchy – pozbawione logiki, jednak przez nikogo do dzisiaj niekwestionowane.
Zagłębiamy się coraz mocniej w historyczne “osiągnięcia” Bestii.

Obejrzyj

−∗−

Cywilizacyjny przełom ery nowożytnej [16]

“Europa nie należała w roku 1500 n.e. do trzech najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie obszarów na świecie. Dopiero w XVI i w XVII wieku nastąpił błyskawiczny rozwój Starego Kontynentu. I to pomimo wojny trzydziestoletniej (1618-1648), która pochłonęła miliony ofiar.”
Śledzenie dokonań Bestii wymaga sprawdzenia wielu danych – demograficznych, gospodarczych, finansowych, pochodzących ze świata nauki i technologii.

Obejrzyj

−∗−

Dlaczego powstała Bestia ? [17]

Mówimy tym razem o “ekspansji poprzez agresję ukrytą i niewidoczną”.
“To nie służby amerykańskie wymyśliły tego typu ‹technologie› służące do realizowania podboju. Nie amerykańskie i nie izraelskie.”

Obejrzyj

−∗−

Wyłanianie się Bestii [18]

“Mordowanie człowieka trwało długo i miało niezwykle krwawy przebieg. Odnotowano na zabitym, młodym sekretarzu Dawidzie Rizzo, 56 ran kłutych nożem.”
Opis mordu założycielskiego z roku 1566 stanowi kanwę do opowiadania o realnym przejmowaniu przez Bestię władzy nad Wyspami Brytyjskimi.

Obejrzyj

−∗−

Czy posiadanie zalet, to wada ? [19]

“Dla esbeków w krajach komunistycznych posiadanie zbyt dużej ilości zalet było swojego czasu nie do zniesienia. Także dla Bestii, dla angielskich służb tajnych 400 lat wcześniej, było to niemożliwe do zaakceptowania.”
Służby bezpieczeństwa we wszystkich krajach są do siebie podobne. Jak się okazuje, stosują niemal identyczne “techniki operacyjne”. Te same od 500 lat.

Obejrzyj

−∗−

Komunikat

Tym razem jedynie krótki komunikat.
Całe to zdarzenie było nieplanowane, zaskakujące, dla wielu z nas przykre. Głębsze wyjaśnienia pojawią się w najbliższym czasie.

Obejrzyj

−∗−

Przerwa w emisji. Dlaczego ? Co dalej ?

W dzisiejszej audycji pan Marek Tomasz Chodorowski podejmie próbę wyjaśnienia, z jakich powodów projekt Salon Ludzi Wolnych w najbliższych miesiącach i latach nie zostanie – z absolutną pewnością – zakończony.

Obejrzyj

−∗−

 

CDN…

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!