‘Przyszłość nadeszła’ czyli globalna kontrola nad wszystkim

„Światowa elita właśnie ujawniła swój marksistowski plan kontrolowania twojego życia”. (…) „Nie sądzę, aby większość ludzi naprawdę pojmowała rodzaj władzy, jaką oni by posiedli”. (…) „Mówimy o procesie ekstremalnych represji finansowych, w ramach którego zapewniają sobie kontrolę nad 100% wszystkich rzeczywistych aktywów”

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

_________***_________

 

BIS Blueprint = Globalna kontrola nad WSZYSTKIMI zasobami, informacjami i ludźmi

Wszyscy słyszeliśmy niesławną frazę Światowego Forum Ekonomicznego „Nie będziesz mieć nic i będziesz szczęśliwy”. Ale w jaki sposób globalne elity i bankierzy centralni zamierzają wprowadzić w życie ten diaboliczny plan? Cóż, Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) przedstawił to w swoim niedawno opublikowanym raporcie na temat proponowanej „ujednoliconej księgi” zatytułowanej „Plan przyszłego systemu monetarnego: ulepszanie starego, umożliwianie nowego”.

Kontrola wszystkich aktywów

Mówiąc prościej, plan BIS proponuje, aby cała własność prywatna w realnym świecie, taka jak pieniądze, domy, samochody itp., została „stokenizowana” na zasoby cyfrowe w globalnej, ujednoliconej księdze „wszystko w jednym miejscu”.

CBDC [waluta cyfrowa banku centralnego] byłyby „podstawą funkcjonowania” tego stokenizowanego świata i służyły jako waluta rezerwowa w ujednoliconej księdze. Transakcje między CBDC a stokenizowanymi aktywami, które reprezentują aktywa świata rzeczywistego, odbywałyby się bezproblemowo dzięki inteligentnym kontraktom [smart contracts] na jednej programowalnej platformie.

Każdy token reprezentujący majątek ze świata realnego w tej cyfrowej przestrzeni zawierałby dużą ilość danych otrzymanych z rzeczywistego świata w czasie rzeczywistym na temat tego, czym jest, do kogo należy itp., a także zasady dotyczące tego, w jaki sposób ten konkretny zasób może i nie może być używany. BIS wyjaśnia, w jaki sposób tworzone są te zasady poprzez „bezpośrednie osadzenie funkcji nadzorczych w samym tokenie, które można dostosować do określonych zasad”.

Głównym założeniem tego planu BIS jest to, że cokolwiek dzieje się w ich dystopijnym świecie cyfrowym, ma prawnie wiążący wpływ na aktywa w świecie rzeczywistym. Może więc hasło WEF powinno brzmieć: „Możesz posiadać tokeny cyfrowe, ale my będziemy kontrolować prawdziwe aktywa”.

 

Kontrola wszystkich informacji

„Środowisko danych” tej ujednoliconej księgi obejmowałoby wszystkie stokenizowane aktywa oraz „wszystkie informacje niezbędne do włączenia rzeczywistych wydarzeń do dowolnego warunkowego wykonania działań”. To szerokie stwierdzenie.

Możemy jedynie założyć, że oznacza to, że ujednolicona księga nie tylko przechowuje stokenizowane wersje każdej części prywatnej własności na planecie, ale każdą informację z rzeczywistych wydarzeń, które mogłyby mieć wpływ na aktywa lub transakcje w globalnej ujednoliconej księdze.

 

Jakiego rodzaju informacje ze świata rzeczywistego byłyby wprowadzane do tej globalnej bazy danych? Możemy sobie to tylko wyobrażać. Ale BIS sugeruje, że informacje przechowywane i udostępniane w tej ujednoliconej księdze mogą „poprawić włączanie finansowe” [enhance financial inclusion] poprzez zapewnienie „segmentom populacji w niekorzystnej sytuacji, takim jak mniejszości rasowe”, alternatywnych form zaufania przy użyciu „nietradycyjnych danych”, funkcji, którą złowieszczo porównuje się do systemu kredytu społecznego.

Kontrola wszystkich ludzi

Organizacje międzynarodowe koordynują działania, aby przyspieszyć swoje plany dotyczące tej globalnej platformy CBDC, która centralizuje kontrolę nad wszystkimi zasobami, informacjami i ludźmi. Tego samego dnia, w którym opublikowano plan BIS, 20 czerwca 2023r., Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), ujawniła, że ​​instytucja finansowa ONZ „ciężko pracuje nad koncepcją globalnej platformy CBDC”.

Moment ogłoszenia tego komunikatu przez szefową MFW, zbiegający się z planem BIS, nie jest przypadkowy. Georgieva zauważyła: „Przed pandemią mówiliśmy, że przyszłość jest cyfrowa. Wraz z pandemią ta przyszłość nadeszła. Mamy teraz przyspieszoną transformację”.

Ekspert finansowy George Gammon zauważył: „Światowa elita właśnie ujawniła swój marksistowski plan kontrolowania twojego życia”. Gammon dodał: „Nie sądzę, aby większość ludzi naprawdę pojmowała rodzaj władzy, jaką oni by posiedli”. W tym filmie, który trzeba koniecznie obejrzeć, George Gammon prostym językiem przedstawia pełny plan BIS, wliczając w to czym to jest, dlaczego jest takie przerażające i co można z tym zrobić.

Źródło: „BIS Plan For A GLOBAL CBDC Was Just Released”, George Gammon,
30 czerwca 2023 r.
 

„Mówimy o procesie ekstremalnych represji finansowych, w ramach którego zapewniają sobie kontrolę nad 100% wszystkich rzeczywistych aktywów” — zauważyła Catherine Austin Fitts w drugiej części niedawnego odcinka Financial Rebellion.

Fitts dodała, że ujednolicona księga połączona z systemem CBDC jest „tak przerażająca, ponieważ jest tylko jeden sposób, aby to osiągnąć, a jest nim masowe niewolnictwo i kontrola umysłu”. Fitts jest również głęboko przekonana, że wiele wysiłków „mających na celu ograniczenie naszych swobód zdrowotnych” byłoby powiązanych z tą globalną, ujednoliconą księgą i „realizowanych poprzez kontrolowanie transakcji”.

Catherine Austin Fitts gorąco polecała dwa raporty firmy Solari, które można znaleźć w dodatkowych materiałach poniżej, aby uzyskać więcej informacji o tym, czym jest swoboda transakcji finansowych, co jej zagraża i co możemy zrobić, aby nie pozwolić odebrać jej sobie.

Źródło: „Missouri V. Biden + Pierwsza poprawka” , Children’s Health Defense,
Financial Rebellion,13 lipca 2023 r.
 

____________________

BIS Blueprint = Global Control of ALL Assets, Information & People, The Sharp Edge, July 17, 2023

−∗−

Powiązane tematycznie:

CBDC czyli faza pierwsza uruchomiona
W zeszłym tygodniu w Chinach Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło, że cały świat musi przejść na cyfrową walutę banku centralnego z datami wygaśnięcia i ograniczeniami dotyczącymi niepożądanych zakupów. Zaproponowali wykorzystanie sztucznej […]

____________________

Powrót Resetu czyli kiedy spróbują ponownie
Reset, czasem nazywany czwartą rewolucją przemysłową, byłby początkiem nowej, przerażającej epoki feudalizmu. To powrót do modelu oligarchów i chłopów, powrót do zniewolenia. Przeciętnemu człowiekowi pozwolono by na pracę, ale tylko […]

____________________

Narzędzia Nowego Świata czyli smartfon dla każdego
„W nadchodzących latach, począwszy od usług finansowych, a później w innych obszarach, osoby fizyczne będą mogły wykorzystywać własne dane, aby uzyskać pożyczkę, uzyskać lepsze usługi finansowe, aby uzyskać lepszą opiekę […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!