Gdyby diabeł miał wszechmoc, to Hegel miałby rację. Polska bez rozumu

Substancja i przypadłość

Bóg jest Wszechmocnym Stwórcą

Wszechmoc stwórcza Boga oznacza, że tę substancję, którą On powoła nie można uśmiercić. W odniesieniu do człowieka czy anioła.

A co to znaczy” uśmiercić”? Oznacza to doprowadzić do niebytu.

Gdyby zło diabła czy ludzkie było w stanie unicestwić substancje człowieka –

– to byłoby pod względem jego mocy (mocy ludzkiego zła lub zła diabelskiego) równe Wszechmocnemu Bogu.

A proszę zauważyć: byt pochodzi od Wszechmocnego Stwórcy, a nie od mocnego stwórcy. Od Wszechmocnego.

Skoro zamiarem Boga jest, żebyśmy w naszej substancjalności istnieli wprawdzie z początkiem, ale na wieki…

Gdyby diabeł miał wszechmoc, to Hegel miałby rację

wtedy… gdybym przyznał korupcje substancjalną człowieka jak uczyniła to Reformacja –

– to wtedy przyznałbym równą moc diabłu jaką posiada Bóg.

Człowiek istotnie dobry oznacza substancjalnie dobry.

Wychowanie i kultura

Gdzie urzeczywistnia się wychowanie i kultura? Tylko w sensie przypadłościowym bytu człowieka

Człowiek nie jest jak chce zielony komunizm (zobacz genderyzm), produktem społecznym.

Nasza substancja nie jest uprzyczynowiona pierwszorzędnie przez rodziców, przez społeczeństwo

Pierwszorzędnym sprawcą naszej substancjalności jest Pan Bóg

Dlatego kultura, wychowanie, nauka, sztuka, gospodarka, polityka tylko poruszają się w przestrzeni przypadłościowego wymiaru bytu człowieka

Tylko w tym aspekcie uderza diabeł.

Piekło jest taką krainą, gdzie człowiek substancjalnie i przypadłościowo jest zniewolony przez zło

W momencie, gdy ktoś poświęca się szatanowi to wtedy niewola jego substancjalnej podmiotowości ma skutki zła personalnego

Tak długo jak człowiek nie poświęci się szatanowi, to szatan ma dostęp tylko do naszej cielesności, nie może wejść do wnętrza ducha.

Jeżeli nie potrafimy odróżnić substancji od przypadłości to my drodzy Państwo jesteśmy (w procesie edukacji) rozłożeni na łopatki.

_________________________________________________________________________________

Kolejne wątki:

  • Procesy zbrodniarzy w Norymberdze – przykład dominacji prawa naturalnego nad pozytywizmem prawnym wedle, którego praktyka III Rzeszy była zgodna z prawem.
  • Rozum naturalny i edukacja

Edukacja oparta na rozumie

Czy edukacja jest tak ukształtowana, aby była oparta na rozumie? Brakuje nam edukacji w Polsce opartej na rozumie i na kształceniu rozumu.

System polskiej edukacji od kilku wieków nie był w stanie wyartykułować celu kształcenia którym jest PRAWDA

Wolność kształtuje się zawsze analogicznie do rozumu

Jeżeli rozum leży ugorem…

Jeżeli państwo polskie nie dotyka sfery rozumu to znaczy, że nie ma podstawy do rozprawienia się pozytywnie z polską racją stanu, którą przegrywamy…

Przegrywamy, przegrywaliśmy w PRL, w czasie II Wojny Światowej, ale obawiam się, że straty polskiej racji stanu od 1989 roku są być może największe w całej pod tysiącletniej historii. I to z tego głównego powodu, że nie potrafimy się dogrzebać, dokopać do sfery naszego naturalnego rozumu.

___________________________________________________________________

 

 

O autorze: Redakcja