Walka z ojcobójstwem w Dzień Ojca

Kościół i świat potrzebują ludzi takich jak św. Józef. Jest wzorowym mężem i ojcem. Kobiety i dzieci zasługują na mężczyzn i ojców, którzy są silni i opiekuńczy, a jednocześnie delikatni, kochający i godni zaufania, jak św. Józef. Każde serce katolickie pragnie także pasterzy takich jak św. Józef, księży i biskupów – ojców duchowych – którzy są łagodnymi, rycerskimi wojownikami, strażnikami i obrońcami.

− ∗ −

W menu na dziś danie świąteczne: dla tych, którzy są lub kiedyś będą.

Zapraszam do lektury.

_____________________________***_____________________________

„Kościół i świat potrzebują ludzi takich jak św. Józef”

Kryzys męskości i ojcostwa rozgrywający się w prawdziwym życiu sprawia, że wielu księży i świeckich w Dniu Ojca zwraca się do św. Józefa o przewodnictwo.

Fr. Frank Pavone

Ten podwójny kryzys narastał przez dziesięciolecia. Brak ojca [bezojcostwo] stał się głównym problemem krajowym co najmniej od lat 60. XX wieku, kiedy to program opieki społecznej prezydenta Lyndona Johnsona przyznał zachęty finansowe niezamężnym matkom. Kolejnym uderzeniem w ojcostwo była rewolucja seksualna lat 60. i 70., która zaowocowała erą aborcji. W tym kontekście św. Józef, ziemski ojciec Jezusa, stał się niezawodnym świętym by zaradzić zamętowi bez ojca, wraz z całym rokiem poświęconym Jego czci i sile.

Ojciec Frank Pavone, dyrektor Priests for Life i ktoś, kto był prześladowany przez swoich przełożonych za naśladowanie opiekuńczego przykładu św. Józefa, zdaje sobie sprawę z tego, jak powiązane są aborcja i sieroctwo.

„To jest ta chwila dla ojców” – powiedział Church Militant ojciec Pavone, zauważając:

Kościół urzeczywistnia to w odnowionym nabożeństwie do św. Józefa. Ruch w obronie życia urzeczywistnia to, kiedy my w Winnicy Rachel i w Silent No More służymy coraz większej liczbie mężczyzn, którzy przychodzą do nas opłakując utratę dzieci w wyniku aborcji, i gdy coraz więcej mężczyzn przychodzi, by maszerować po życie.

„Módlmy się konkretnie za ojców, w tym za tych, którzy stracili dzieci w wyniku aborcji” – nalegał Pavone.

Ojciec Donald Calloway, autor Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father, który niemal w pojedynkę wyprowadził św. Józefa z cienia posoborowego świata, potwierdził kryzys — i jego rozwiązanie w osobie św. Józefa.

„Nie ma wątpliwości, że świat i Kościół przechodzą kryzys męskości i ojcostwa. Często opisuję to jako rodzaj «ojcobójstwa» [dosł. zabijania ojców]” – powiedział Church Militant ojciec Calloway. „Ale z tego powodu rok św. Józefa nie mógł nadejść w lepszym momencie”. Calloway dodał:

Kościół i świat potrzebują ludzi takich jak św. Józef. Jest wzorowym mężem i ojcem. Kobiety i dzieci zasługują na mężczyzn i ojców, którzy są silni i opiekuńczy, a jednocześnie delikatni, kochający i godni zaufania, jak św. Józef. Każde serce katolickie pragnie także pasterzy takich jak św. Józef, księży i biskupów — ojców duchowych — którzy są łagodnymi, rycerskimi wojownikami, strażnikami i obrońcami.

Ojciec Calloway przypomina biskupom, pasterzom Kościoła, aby przywdziali cnoty św. Józefa i wystrzegali się zdrady diabła.

„Oblubienica Chrystusa zasługuje na przywódców, którzy są gotowi walczyć z wilkami z miłości do stada, zabijać duchowe smoki i głosić prawdę z pasją i gorliwością” – powiedział ksiądz. „Diabeł o tym wie i dlatego atakuje i deprawuje serca ludzi i ojców”.

Calloway zapewnił jednak, że „powołaniem wszystkich mężczyzn jest służenie tym, których powierzono ich miłości i opiece”, dodając tę obietnicę: „Wielu mężczyzn dziś o tym zapomniało, ale św. Józef pomoże im pamiętać. Pomoże im być znowu świętymi i rycerskimi. Wszyscy mężczyźni odkrywają w św. Józefie wzór siły, wierności, heroizmu i cnoty”.


_

W Dzień Ojca, módlcie się o odnowienie męskości, odnowienie ojcostwa w Kościele i w świecie” – orędował Calloway.

Również świeccy katolicy zwracają się do św. Józefa o siłę i przykład. Jesse Romero, autor i współprowadzący Virgin Most Powerful Radio, potwierdził Church Militant swoje oddanie św. Józefowi.

„Święty Józef jest dla mnie wzorem do naśladowania jako ojca i męża” – oświadczył Romero. „Nasz Pan ustanowił porządek i ochronę poprzez patriarchat. Nasza kultura śmierci wprowadziła „ojcobójstwo” – śmierć ojców”.

Ale Romero zauważył też, że aby „utrzymać kurs swojej wiary katolickiej”, odwołuje się do fragmentów Pisma Świętego, które odnoszą się do św. Józefa lub które sam św. Józef zacytowałby. W Ewangelii św. Mateusza Romero zauważa: „Widzimy św. Józefa chroniącego Świętą Rodzinę przed królem Herodem i jego oddziałami, które chciały zabić dzieciątko Jezus” (Mt 2,13-16).

Współprowadzący radio wyobraża sobie, jak św. Józef modli się nad swoją rodziną „składającą się z Matki Bożej i Jezusa” i recytuje z Księgi Liczb: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.” (Lb 6,24–26).

Mimo że jest teraz rodzicem, którego dzieci opuściły już dom [ang. empty nester], Romero mówi, że modli się o „błogosławieństwo dla swoich dzieci, ich małżonków i ich rodzin, zanim pójdę spać, na wzór św. Józefa”.

dr Imre Téglásy

_

Inny świecki, węgierski pro-lifer, dr Imre Téglásy, który sam przeżył aborcję, a także jest mężem i ojcem dwanaściorga dzieci, poprosił Church Militant o przekazanie pozdrowień z okazji Dnia Ojca dla swoich „amerykańskich braci”. Téglásy, główny działacz pomagający w niedawnym uchwaleniu węgierskiego prawa anty-LGBT, zaprosił swoich amerykańskich braci do uświadomienia sobie „błogosławieństwa” prowadzenia prorodzinnego stylu życia, takiego jak św. Józef.

„Mamy na Węgrzech powiedzenie o kobietach w ciąży – mówimy, że są one w „błogosławionym stanie” (áldott állapotban) – stwierdził. „Jako ojciec czuję się też błogosławiony – nie tylko z powodu wszystkich dzieci, które spłodziłem i którymi się opiekuję, ale z powodu każdego z dzieci, które mogę uratować przed aborcją, walcząc o ich życie – jakkolwiek mogę – w świecie tyranii współczesnych Herodów”.

Pewien ksiądz zmuszony by anonimowo przemawiać z obawy przed prześladowaniami ze strony swojego biskupa, przekazał Church Militant znaczenie tytułu „strażnika” św. Józefa, jak zauważyli Romero i Téglásy. Ksiądz wyjaśnił, że przesłodzone wizerunki Świętego przedstawiające Go jako nieśmiałego i naiwnego, nie oddają mu sprawiedliwości. Zauważył:

Święty Józef jest często przedstawiany w ikonografii Kościoła jako trzymającego laskę. Ten obraz nie jest przypadkowy. Przed bronią palną wszyscy mężczyźni nosili przynajmniej laskę, aby chronić siebie, a także osoby, za które byli odpowiedzialni!

I chociaż Pismo Święte nie mówi nam wiele o tym, kim był św. Józef, można przypuszczać, że św. Józef w ciągu swojego długiego życia wielokrotnie używał swojej laski, aby bronić siebie i Świętej Rodziny.

„Wielu naszych biskupów w dzisiejszych czasach jest bardzo chętnych, by modnie poprzeć przepisy o kontroli broni i tym podobne, i zapominają o podstawowej odpowiedzialności ojców, którzy mają bronić siebie i swoje rodziny przed drapieżnikami” – kontynuował ksiądz. „Tak więc w ten weekend, kiedy obchodzimy Dzień Ojca, tak ważne jest podkreślenie znaczenia ojców wśród nas, aby bronić swoich rodzin przed każdym jednym [sic!] i wszystkimi drapieżnikami, które staną na ich drodze”.

W duchu św. Józefa Church Militant wspiera prześladowanych księży, naszych duchowych ojców, goszcząc w tym tygodniu dziewięciu księży, którzy zostali ukarani przez swoich biskupów za ortodoksję i wierność Kościołowi.

Aby pomóc tym wiernym pasterzom, którzy w wielu przypadkach padli ofiarą fałszywych oskarżeń, sfingowanych zarzutów, szeptanych kampanii, a nawet działań prawnych, Church Militant założył internetowe forum darowizn, aby pomóc im w kosztach prawnych.

A jeśli nie możemy przekazywać pieniędzy, to jak zalecił anonimowy ksiądz, powstańmy jednomyślnie w Dzień Ojca, gdziekolwiek jesteśmy, aby odmawiać „Ojcze nasz” za naszych ojców duchowych z nami w kapłaństwie i jeszcze jedno „Ojcze nasz” w intencji naszych ojców biologicznych, żyjących i zmarłych.

Fighting Patricide on Father’s Day, Martina Moyski, June 20, 2021

_

Uzupełnienia:

Wydanie specjalne kwartalnika naukowego „FIDES ET RATIO”, 2016r.:

Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, pod redakcją Ireny Grochowskiej i Pawła Mazanki CSsR, [pdf]

♦ ♦ ♦

Wojna przeciwko rodzinie – Roland Baader

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Mężczyzny i Ojca norma Boska – z okazji Dnia Ojca dla wszystkich mężczyzn (2013)

Ks. Stanisław Małkowski NIE DA SIĘ ŻYĆ BEZ ROZUMU I WIARY – Na ziemi ma zostać totalnie zniszczona relacja ojcostwa-synostwa (2016)

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!