DUCH… ale KTÓRY (???)

.

.

( 2 Tes 2, 3-4 ; 7-12 ; ), ( Ap 13 ; )

∗   ∗   ∗

świat zmanipulowany
duchem zniewolenia
zdalnie sterowany…

i roznosi się wokół
chichot szatana
bo
powszechny grzech
bunt przeciw Bogu
w Trójcy Świętej
Jedynemu

wszechobecna
A P O S T A Z J A…

DUCH ZNIEWOLENIA
mistrz MANIPULACJI…

zło z dobrem
dobro ze złem
przestawia
buduje kłamstwo
na Prawdzie
by wiarygodnym się stało…
by człowiek
nim wiedziony
uwierzył
że Prawda jest kłamstwem
a kłamstwo – Prawdą…

DUCH ZNIEWOLENIA
omamia i zwodzi

duch
księcia tego świata
pełen PYCHY
on nie zna
pokory…

sieje niepokój
chaos
zwątpienie…

zagłusza
S U M I E N I E

DUCH ZNIEWOLENIA
duch z w o d z e n i a…

WALKA O DUSZE…

za głosem
którego DUCHA
pójdziesz…?

∗   ∗   ∗

.

.

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.
Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności,
przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą,
abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą
i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę,
dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże
– wśród wszelakiej modlitwy i błagania.
Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!
Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych.
( Ef 6, 10-18 ; )

.

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny!
Cześć Niepokalanej!
Któż jak Bóg!

.

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(”DUCH… ale KTÓRY…?” – J.B.K. 14.06. i 12. 10. 2015 r.)

Ponieważ z coraz większą siłą działa duch ZWODZENIA, postanowiłam przypomnieć powyższą refleksję, którą dane mi było opublikować – na moim poprzednim blogu – dnia 24.10.2015 r.

Pozdrawiam! z Wiarą Nadzieją Miłością
intix
_________________________________________________________________________________________________

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg