Liczba imigrantów z krajów muzułmańskich, przyjętych przez PiS, przekroczyła plan PO

Według danych z portalu migracje.gov.pl liczba imigrantów z krajów afrykańskich i muzułmańskich, posiadających prawo pobytu w Polsce, przekroczyła 17 tys. Jest to prawie 3-krotnie więcej niż zgodziła się przyjąć PO pod koniec swojej kadencji.

Polska jest krajem, który dwa lata pod rząd przyjął największą liczbę imigrantów w Unii. Krytycy polityki imigracyjnej prowadzonej przez PiS zwracają uwagę na zagrożenia i niekorzystne zjawiska związane z tym faktem.

  • Zamrożenie płac na polskim rynku pracy.
  • Wzrost przestępczości wśród imigrantów ze wschodu (Ukraińcy).
  • Wzrastające koszty socjalne, którymi jest obciążony polski podatnik.

______________________________________________________________________________________________________________

migracje.gov.pl/ Ekspedyt.org/dl

 

O autorze: Redakcja