Życzenia i Modlitwa Pokutującego Łotra

Najlepsze życzenia świąteczne
Szefostwu tego cennego Portalu – a zwłaszcza Czarnej Limuzynie
z życzeniami opieki Bożej Dzieciny i Zdrowia, Zdrowia!
a także wszystkim twórcom i uczestnikom przesyła

Pokutujący Łotr

 

Modlitwa przed Żłóbkiem

Oby nasza Ziemia, uświęcona dotknięciem
Najświętszej Stopy Dzieciątka
które dla nas zeszło z Wysokości na ten padół,
nie cierpiała dłużej od plugastwa masońskiego
i innego pejsatego i niepejsatego diabelstwa
które od wieków tu się pleni, niosąc nam śmierć, ból, rozpacz,
mroki umysłów i serc ludzkich oraz przeklęte przez Boga ideologie i wynalazki
przewrotnie nazywane postępem
a mające prowadzić do zagłady ukochanego przez Boga stworzenia.

Króluj nam, Dzieciątko w żłobie
Króluj nam, Dzieciątko w cierniowej koronie
Chryste, tak, jak zstępujesz dziś na Ziemię
zstąp do kamiennych polskich serc
skrusz zatwardziałość i ślepotę nas, nowego narodu wybranego
na którego imię nie zasługujemy;

odmień nasze serca,
przygotuj Swą Koronę
na Intronizację Ciebie na Króla Polski!
Amen.

O autorze: pokutujący łotr