ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

Dzisiaj jest ta rocznica. Była to ważna dla wielu cezura czasu. Ukochany przez Lud umarł Wódz 12-go maja 1935-go roku. Moi starsi koledzy, narodowcy przedwojenni rzucili się wonczas tłumaczyć Ludowi swoje wszystkie, wcale liczne pretensje do Marszałka. Popełnili wielki błąd, który zaważył na niewyzwoleniu się Polski spod władzy masonerii, bo Lud się nie wyznał na trudnej endeckiej narracji. Lud jak kocha – kocha miłością ślepą. Nie wytłumaczysz prosto. Zwłaszcza, gdy za tą miłością chowa się Wróg Podstępny, Śmiertelny Wróg Polski, Szatan. Oszukańczo na tej miłości szczerej, polskiej budujący… KULT.

O autorze: Eugeniusz Sendecki

Inicjator stałego monitoringu funkcjonariuszy (SMF) w warszawskiej izbie wytrzeźwień (Kolska 2004), twórca niezależnych prawyborów (PRAWYBORY NCBO - od roku 1995), założyciel TELEWIZJI NARODOWEJ (2007). Członek ZChN, SN, LPR, PP. Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego. Kierownik poradni pracowniczej MEN (2007). Obrońca Krzyża. Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Lublin, Warszawa, Ursynów.