Po co Rosji Krym? Po nic…

Rosja_odpowie_retorsjami_6362117

Po co Rosji Krym?

Po nic…

 

Słuchając za i przeciw przyłączeniu Krymu do Rosji, słyszymy różne argumenty.

Przede wszystkim, że mieszka tam wielu Rosjan, oczywiście Flota Czarnomorska, no i w ogóle to, po co ten Chruszczow oddał Krym Ukraińcom?

Tyle, że Rosjan na Krymie nikt nigdy nie prześladował, a Flota Czarnomorska miała zapewnione stacjonowanie, co najmniej do 2042roku.

To, o co chodzi?

Przeciętni Rosjanie to według większości opinii o nich, tacy fajni Słowianie, a wielu Polaków jest nawet przekonanych, że są nam bliscy kulturowo.

Nie odczuwam tej kulturowej bliskości w żaden sposób.

Całe szczęście, że nie tylko ja.

 Podobnie odczuwa prof. Mieczysław Ryba

Cyt:

 

Przeciętny Rosjanin to człowiek o bardzo żywym temperamencie, otwarty na kontakty międzyludzkie. Jednakże w polityce Rosjanie zachowują się wybitnie gromadnie, podporządkowując się wodzowi. Na skutek napierających Mongołów Moskwa musiała przez kilka wieków zmagać się z dominacją tej cywilizacji. Zwyciężając na poziomie militarnym, Moskale przejęli jednak bardzo wiele rozwiązań ustrojowych od Mongołów.

Cywilizacja turańska, o której tu mówimy, polega na bezwzględnym podporządkowaniu człowieka władcy.

http://www.naszdziennik.pl/mysl/76945,despotyzm-rosji.html

 

No to jesteśmy w domu, przynajmniej ja.

O cywilizacji turańskiej wiem na pewno, że jest obca narodowi, który jako pierwszy wybierał sobie królów i był twórcą Konstytucji 3 Maja.

Na temat tej obcej nam cywilizacji tak pisze Feliks Koneczny:

Cyt:

„Cywilizacja turańska[edytuj | edytuj kod]

Ukształtowana w starożytności na terenach Wielkiego Stepu. Nie rozwinęła trwałych więzi społecznych wyższych niż rodowe, ludność łączy się natomiast w celach wojennych w ordy, które w razie powodzenia mogą przybrać potężne rozmiary, nie są jednak trwałe i rozpadają się wraz ze śmiercią wodza lub jego porażką. Największe ordy utworzyli Hunowie, Turcy i Mongołowie (autor wyróżniał także kultury ojgurską, afgańską i turecką), do tej cywilizacji należą także Rosjanie i Kozacy (turańsko-słowiańskie kultury moskiewska i kozacka). Cała aktywność polityczna w ramach tej cywilizacji ma zdaniem Konecznego charakter wojskowy. Władców nie obowiązuje moralność (stąd Koneczny mówił o indywidualizmie tej cywilizacji). Nie rozwinęła żadnej z nauk, jednak szybko przyswajała sobie wszelkie wynalazki w dziedzinie wojskowości. Uznaje równoprawność monogamii, poligamii i konkubinatu. Pozornie panuje w niej indyferentyzm religijny, jednak często religia była w jej ramach wykorzystywana jako przyczyna wojen, nie miała natomiast nigdy wpływu na moralność publiczną czy stosunki społeczne”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

 

Mam głębokie przeświadczenie, że nic absolutnie nie łączy Polaków z Rosjanami.

Rosja jest największym krajem na świecie, a mimo to w myśl tej właśnie turańskiej cywilizacji zawsze będzie dążyć do powiększania swojego terytorium.

Po co? Po nic… już tak ma… taka cywilizacja, że tak powiem.

Będzie starać się pochłaniać inne cywilizacje, o czym bez ogródek mówi idol i doradca Putina, A.Dugin.

Cywilizacja łacińska, która jest jej przeciwieństwem, jest niestety dzisiaj w odwrocie.

Cyt:

„Obejmuje ona społeczeństwa Europy zachodniej i środkowej oraz Ameryki, dominuje wszędzie tam, gdzie religią dominującą jest katolicyzm, lub wywodzące się z niego wyznania protestanckie. Jej etyką jest etyka katolicka. Cywilizacja łacińska przejęła attyckie pojęcia prawdy (nauki) i piękna (literatura i sztuka) oraz znaczną część rzymskiego prawa, rozwijając je w duchu chrześcijaństwa. W polityce narzuca rządzącym te same prawa moralne, które obowiązują poddanych ich władzy. Dąży do rozwinięcia jak najsilniejszego samorządu i jak największego wpływu społeczeństwa na państwo. Uznaje dualizm prawa (prawo prywatne i publiczne) i wyższość etyki nad prawem (prawo ma wywodzić się z etyki i podlega ocenie moralnej). W ekonomii najwyżej ceni własność nieruchomą, zwłaszcza ziemską. Jej ideałem w tej dziedzinie jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi samodzielności ekonomicznej, tj. posiadania własnego warsztatu pracy, będącego w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie. W prawie rodzinnym i małżeńskim uznaje tylko małżeństwo monogamiczne, oraz emancypację rodziny spod władzy rodu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

Dyskutować na jej obecną słabością można, tylko, po co? Wide ostatni konkurs Eurowizji, ataki na KK, z tym pięknem i prawem też nie jest najlepiej :))

W moim przekonaniu, więc, Rosji nie chodzi o Krym.

Jesteśmy chyba świadkami rozpoczynającej się wojny cywilizacji.

Ta turańska najpierw chce wchłonąć łacińską, a że nie ma tej drugiej nic do zaoferowania, może próbować zrobić to drogą militarną.

Jeśli jesteśmy świadkami początku wojny cywilizacji to warto przypomnieć, że wg F. Konecznego, mamy jeszcze cywilizacje:

-arabską

-bizantyjską

-chińską

-żydowską

-bramińską

Ktoś ma ochotę przetestować te inne, jeśli któraś z nich zwycięży?

Może więc, chrońmy tą naszą, trochę dzisiaj wybrakowaną, ale wciąż jeszcze najbardziej bliską, łacińską, która uznaje wyższość etyki nad prawem… chrońmy jej jak ognia.

Ku pokrzepieniu serc, trzeba jednak stwierdzić fakt oczywisty, że to nikt inny, tylko Polacy uchronili łacińską Europę przed turańską cywilizacją, raz pod Wiedniem w 1683, raz pod Warszawą w 1920r.

 

 

 

 

O autorze: Patria