O unikaniu obmowy

– homilia Ojca Świętego Franciszka

2013-04-09 Vatican Radio

 

Walka o odrzucenie obmowy

(Vatican Radio) Niechaj Duch Święty przyniesie pokój społecznościom Chrześcijańksim i nauczy ich członków cichości i unikali mówienia źle o innych. Z tą nadzieją Papież Franciszek zakończył swoją homilię podczas wtorkowej mszy porannej sprawowanej dla personelu medycznego i biurowego Watykanu.

“Pierwsza wspólnota chrześcijańska jest ponadczasowym wzrocem dla naszych współczesnych wspólnot, ponieważ byli oni jednym sercem i jedną duszą, przez Ducha Świętego, który wprowadzał ich w “nowe życie” – cytuje Emer McCarthy

W swojej homilii Papież Franciszek rozważał fragment Ewangelii w którym znajduje się rozmowa Jezusa z Nikodemem, który nie mógł zrozumieć jak człowiek może “narodzić się na nowo”. Poprzez Ducha Świętego, powiedział Papież, rodzimy się do nowego życia, które otrzymujemy w sakramencie chrztu. Jednak, jak dodał Papież Franciszek, to życie musi być rozwijane i nie przychodzi do nas w sposób automatyczny. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy by nasze życie przemieniało się w nowe życie, co może być wymagającą wysiłku podróżą, ale także opierającą się przede wszystkim na Duchu Świętym i na naszej zdolności do otwarcia się na Jego tchnienie.

I to właśnie było udziałem wczesnych chrześcijan. Mieli “nowe życie”, które wyrażało się życiem wspólnym sercem i duszą z braćmi i siostrami w wierze. Posiadali tę jedność, brak wrogości, harmonię uczucia miłości wzajemnej. Powinniśmy na nowo odkryć ten wymiar. Ojcieć Święty zauważył, że “cichość we wspólnocie” zdaje się być zapomnianą cnotą. Cichość jest stygmatyzowana i ma wielu wrogów, wśród których pierwszym jest obmowa.

“Kiedy wybieramy obmowę, krytykowanie innych – są to codzienne zdarzenia, które dotyczą wszystkich, łącznie ze mną – są to pokusy Złego, który nie chce, by Duch przyszedł do nas i napełnił naszą wspólnotę cichością i pokojem.”

“Ta walka ciągle trwa w parafii, w rodzinie, w sąsiedztwie, pośród przyjaciół.. Dzięki Duchowi rodzimy się do nowego życia, które pozwala nam się wyciszyć i być łagodnymi i hojnymi wobec innych (oryg. “charitable”).

Ojciec Święty dalej nakreślił właściwe zachowanie chrześcijanina: “po pierwsze nikogo nie sądzić, ponieważ jedynym sędzią jest Pan. Dalej – być cichym i jeśli masz przeciw komuś jakiś zarzut, powiedz to zainteresowanemu, tym którzy mogą rozwiązać konflikt ale nie wszystkim dokoła.”

“Jeśli dzięki łasce Ducha Świętego uda się nam unikać obmowy, będzie to wielkim krokiem naprzód i sprawi wśród nas wiele dobra.” – skonkludował Papież Franciszek.

http://www.news.va/en/news/pope-the-struggle-to-reject-gossip

 

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym hrypiałbym, że Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny kaleka jest. Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...”