obmowa Archiwum

  • Inną formą grzesznego wyjawiania prawdy jest obmowa. Polega ona na ujawnianiu – bez obiektywnie ważnej przyczyny – wad i błędów drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą (por. KKK […]

    Obmowa

    Inną formą grzesznego wyjawiania prawdy jest obmowa. Polega ona na ujawnianiu – bez obiektywnie ważnej przyczyny – wad i błędów drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą (por. KKK […]
  • – homilia Ojca Świętego Franciszka 2013-04-09 Vatican Radio   Walka o odrzucenie obmowy (Vatican Radio) Niechaj Duch Święty przyniesie pokój społecznościom Chrześcijańksim i nauczy ich członków cichości i unikali mówienia […]

    O unikaniu obmowy

    – homilia Ojca Świętego Franciszka 2013-04-09 Vatican Radio   Walka o odrzucenie obmowy (Vatican Radio) Niechaj Duch Święty przyniesie pokój społecznościom Chrześcijańksim i nauczy ich członków cichości i unikali mówienia […]