Orędzie Adama – Człowieka z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Nie lękajcie się podejmować trudnych decyzji, które są związane z wypełnieniem Woli Bożej! W milczeniu znoście upokorzenia i strońcie od tych, którzy pięknie mówią, a w skrytości serca knują plany przeciwko wam. Ofiarujcie ich Mojemu Niepokalanemu Sercu i Przeczystemu Sercu Józefa, gdyż wy sami – w swojej  ludzkiej naturze – możecie ulec pokusie i grzechowi. Gdy ofiarujecie Bogu waszych prześladowców oraz tych, którzy wam źle życzą, otrzymacie sprawiedliwą nagrodę.

 

3 kwietnia 2013 – Pierwsza Środa  Miesiąca

 _____________________________________________

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.

Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej

____________________________________________

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Nie lękaj się, moje dziecko. Przekazuj Moje słowa, aby umocnić Moje dzieci, które coraz bardziej tracą nadzieję i wiele niepewności pojawiło się w ich sercach.

    Przychodzę dzisiaj do was, aby wezwać was do odnowienia waszego poświęcenia się Mojemu Oblubieńcowi – św. Józefowi, do naśladowania jego cnót, gdyż dzisiaj potrzebujecie zdecydowania oraz wewnętrznej, duchowej sprawiedliwości. Starajcie się być sprawiedliwi w waszych ocenach, w waszych planach. Józef był sprawiedliwy, to znaczy otwarty na Wolę Bożą. Kierował się sprawiedliwością i w ten sposób wypełniał przykazanie miłości Boga i bliźniego – tak, jak później nauczał Mój Boski Syn.

    Moje kochane dzieci, nie szukajcie pochwał na tym świecie. Starajcie się posiąść zasługi w oczach Bożych, a wtedy zobaczycie, jak będziecie wzrastać w sprawiedliwości oraz świętości. Świat nie jest sprawiedliwy w swoich czynach, ponieważ został owładnięty złością i ohydą grzechu. Książę tego świata nie tylko walczy o poszczególne dusze, lecz z całą mocą, jaką otrzymał, nie chce pozwolić, aby Królestwo Mojego Boskiego Syna – Królestwo Pokoju i Sprawiedliwości – rozszerzało się w świecie zgodnie z planem i zamiarem Bożym. Dlatego podsyca nienawiść i niezgodę.

    Moje dziecko, już od początku Józef i Ja doświadczyliśmy obmów, intryg, niesprawiedliwości. Uciekaliśmy do Egiptu przed pożądliwością i chciwością Heroda. Rozważcie, jak wielu niesprawiedliwych osądów doświadczył Mój Boski Syn. Jego przeciwnicy chcieli przyłapać Go na najmniejszym błędzie, szukali każdej sposobności, aby oskarżyć Go o bluźnierstwo.

    Nie lękajcie się podejmować trudnych decyzji, które są związane z wypełnieniem Woli Bożej! W milczeniu znoście upokorzenia i strońcie od tych, którzy pięknie mówią, a w skrytości serca knują plany przeciwko wam. Ofiarujcie ich Mojemu Niepokalanemu Sercu i Przeczystemu Sercu Józefa, gdyż wy sami – w swojej  ludzkiej naturze – możecie ulec pokusie i grzechowi. Gdy ofiarujecie Bogu waszych prześladowców oraz tych, którzy wam źle życzą, otrzymacie sprawiedliwą nagrodę.

 

    Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że jestem przecież nie tylko Królową Świętych, lecz także Matką grzeszników, Wspomożeniem i Ratunkiem dla potrzebujących. Jak każda kochająca matka, znam wasze serca i wasze zamiary – ale kocham też tych, którzy was prześladują i którzy knują plany w swych zatwardziałych sercach. Jestem Matką Współczucia i Miłosierdzia, dlatego chronię tych, którzy proszą Mnie o pomoc i obronę przed ludźmi o złych zamiarach. Ale nie są mi obojętni również ci, którzy was prześladują, modlę się także o ich nawrócenie. Dlatego pozostawcie Bogu sprawiedliwą zapłatę, a nie odpłacajcie im tym, co sami uważacie za niesprawiedliwe. Sprawiedliwość wymaga, abyście byli czyści i pamiętali, że wypływa ona z miłości i miłosierdzia. Abyście mogli być sprawiedliwi, musicie więc prawdziwie pokochać waszych wrogów – w porządku miłości. W ten sposób będziecie naśladować Józefa, który kochał szlachetną miłością.

    Wiedzcie, Moje kochane dzieci, że każdego z was przytulam do Mojego Matczynego Serca. Moje Serce cierpi z powodu tych dusz, które uparcie trwają w grzechu, które spiskują przeciwko Prawdzie i zamykają swe serca na Boże Miłosierdzie. Boża Miłość jest bezwarunkowa, natomiast ziemska ‑ oczekuje zawsze czegoś w zamian. Jeszcze raz wam powtarzam, Moje kochane dzieci: unikajcie złych ludzi; nie oceniajcie ich postępowania bo i przez nich Bóg chce was oczyścić, ale ofiarujcie ich Mojemu Matczynemu Sercu przez Przeczyste i Sprawiedliwe Serce Józefa.

Kocham was i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________

O autorze: Judyta