O wyższości jednego bagna nad drugim Archiwum

  • “Wybór między dżumą a cholerą” oznacza, że ktoś wybiera między dwiema równie niekorzystnymi opcjami. Niezależnie od metody wyboru-mniej lub bardziej demokratycznej oznacza to nieuchronną katastrofę. Pomimo tego zwolennicy dżumy i cholery […]

    O wyższości jednego bagna nad drugim

    “Wybór między dżumą a cholerą” oznacza, że ktoś wybiera między dwiema równie niekorzystnymi opcjami. Niezależnie od metody wyboru-mniej lub bardziej demokratycznej oznacza to nieuchronną katastrofę. Pomimo tego zwolennicy dżumy i cholery […]