nakazy należycie ukształtowanego sumienia Archiwum