Jan Paweł II ogłasza Tomasza More’a (1478-1535) patronem polityków i wygłasza przesłanie do prawodawców chrześcijańskich

gpii_index

Jan Paweł II ogłasza Tomasza More’a (1478-1535) patronem polityków i wygłasza przesłanie do prawodawców chrześcijańskich

Wspomnienie senator Krystyny Czuby (ważne dla polityków)

4 i 5 listopada 2000 roku to Jubileusz odpowiedzialnych za sprawy publiczne: parlamentarzystów i rządzących. (…)

Najważniejszym gościem obrad był Jan Paweł II. Ogłosił on świętego Tomasza More’a patronem rządzących i polityków. (…) Mocno podkreślił, że prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem naturalnym i podał zasadnicze przesłanie w obronie życia i rodziny.

Specjalne przesłanie Papież skierował do prawodawców chrześcijańskich: „Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym pluralistycznym społeczeństwie chrześcijański prawodawca styka się z wizjami życia określonymi ustawami (…), które pozostają w sprzeczności z jego sumieniem.

Chrześcijańska roztropność, będąca cnotą chrześcijańskiego polityka, powinna mu w takich sytuacjach wskazywać jak ma postępować, aby z jednej strony nie sprzeciwić się nakazom należycie ukształtowanego sumienia, a z drugiej nie uchybić powinnościom prawodawcy.

Rzecz nie w tym, aby współczesny chrześcijanin odcinał się od świata, w którym postawiło go Boże powołanie, ale raczej w tym, by dawał on świadectwo swojej wiary i postępowania – zgodnie z własnymi zasadami, w trudnych i nieustannie zmieniających się warunkach, jakie występują w życiu politycznym.

__________________________

Cytowane za: Anna Matusiak „Święty Jan Paweł II; świadectwa, przepowiednie, znaki”, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2014, s. 49-50.

[Tytuł mój – Andy]

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...