MPA Archiwum

  • „Czy potrzebujemy globalnego traktatu w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, podobnego do tego, który dotyczy zmian klimatycznych. Działacze i coraz większa liczba rządów i przedsiębiorstw twierdzą, że tak. −∗− W menu […]

    Atak klonów czyli zaleją nas traktatami

    „Czy potrzebujemy globalnego traktatu w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, podobnego do tego, który dotyczy zmian klimatycznych. Działacze i coraz większa liczba rządów i przedsiębiorstw twierdzą, że tak. −∗− W menu […]