Denar Archiwum

  • Dzisiejsze czytania: Tb (Wlg) 2,10-23; Ps 112 (111),1-2.7-8.9; Ef 1,17-18; Mk 12, 13-17 Rozważania: Oremus   (Tb (Wlg) 2,10-23) Zdarzyło się, że pewnego dnia Tobiasz będąc znużony grzebaniem zmarłych, powróciwszy […]

    Wtorek, 4 czerwca 2013 r.

    Dzisiejsze czytania: Tb (Wlg) 2,10-23; Ps 112 (111),1-2.7-8.9; Ef 1,17-18; Mk 12, 13-17 Rozważania: Oremus   (Tb (Wlg) 2,10-23) Zdarzyło się, że pewnego dnia Tobiasz będąc znużony grzebaniem zmarłych, powróciwszy […]