Biskup Ryszard Williamson Archiwum

  • Dobry Boże, ratuj tych, którzy byli Twoimi wiernymi, Przebacz nam, supermaterialistycznym owcom! Próbując wyjaśnić, w jaki sposób słowa „rasista” i „rasizm” stały się ostatnio niemal tak samo obraźliwe jak słowa […]

    Rasa a Marksizm – Biskup Ryszard Williamson

    Dobry Boże, ratuj tych, którzy byli Twoimi wiernymi, Przebacz nam, supermaterialistycznym owcom! Próbując wyjaśnić, w jaki sposób słowa „rasista” i „rasizm” stały się ostatnio niemal tak samo obraźliwe jak słowa […]