Nie troszczmy się zbytnio – ks. Marek Bąk

Pragnieniem Pana Boga jest by ludzie nie troszczyli się zbytnio ani o sprawy doczesne, ani o swoją drogę do Nieba, do Niego. Pan Bóg chce by nasze wolne od wszelkich trosk serca w Nim znalazły oparcie. Pan Bóg chce mieć w życiu człowieka rolę całkowitą, a nie dodatkową, i bez uwarunkowań.

−∗−

Nie troszczmy się zbytnio – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!