Piotr i Paweł. Głosiciele Słowa Bożego – ks. Marek Bąk

Z osobami Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Pan Bóg złączył szczególne dary posłannictwa. Tak, że Piotr i Paweł to nie tylko osoby, ale i nosiciele przesłania Bożego, wybrańcy szczególni, jedyni. Ich miłość apostolska jest jak czuwająca obecność strzegąca czystości wiary. W czasach kryzysu, czyli na przykład dziś, trzeba naśladować wiarę wyznawaną przez Świętych Piotra i Pawła. Czy ich wiara nie jest darem szczególnym? Czyż nie jest jak tratwa ratunkowa w czasach zamętu i ciemności poznawczej?

−∗−

Piotr i Paweł. Głosiciele Słowa Bożego – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!