Znamię Boga – ks. Marek Bąk

Wiara zachodzi tam, gdzie człowiek po przyjęciu jej jako znamienia przynależności do Boga i bycia w przymierzu z Nim. Wiara zachodzi wtedy gdy człowiek dochodzi do okoliczności, kiedy trzeba podjąć konsekwencje wiary, obowiązki, skutki. I wtedy albo człowiek wchodzi na drogę Krzyża, czyli wiary, jest Panu Bogu wierny, konsekwentny albo czyni sobie wyłom w sytuacji, wyjątek i idzie swoją drogą wygody i pomyślności.

−∗−

Znamię Boga – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!