Globalny komunizm się radykalizuje! O rewolucji “sztucznej inteligencji” – ks. prof. Tadeusz Guz

Już wyrażenie ‘sztuczna inteligencja’ jest zasadniczo błędne. Jeżeli jest używane w sposób świadomy, to jest wielkim zakłamaniem. Dlaczego? Człowiek jest w stanie tworzyć roboty, czyli produkty techniki, ale nigdy człowiek nie jest w stanie być przyczyną, czyli sprawcą, twórcą inteligencji. Dlaczego? Bo inteligencja to jest atrybut osobowego ducha, a żaden człowiek, jako człowiek, nie może stworzyć ducha osobowego. Przecież prawda o stworzeniu człowieka w sensie katolickiego chrześcijaństwa jest taka, że wprawdzie rodzice przekazują ciało swoim dzieciom, ale duszę i osobowego ducha przekazuje w momencie poczęcia się w łonie matki nowego dziecka sam Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Ponieważ On jest Kreatorem duszy i ducha człowieka i On stwarza w momencie poczęcia tę duszę i ducha ludzkiego. A zatem sprawca inteligencji jest tylko jeden i jest nim osobowy Kreator opisany na kartach Starego i Nowego Testamentu, czyli Pan Bóg objawiony w Panu Jezusie Chrystusie jako pełni Objawienia Bożego. W związku z tym osobiście upatruję w tego typu wyrażeniach jak ‘sztuczna inteligencja’ próby zdetronizowania Pana Boga jako Kreatora i każdy, kto użyje w sposób konsekwentny tego wyrażenia ‘sztuczna inteligencja’ opowiada się przeciwko Bogu jako Stworzycielowi człowieka, ducha i całego świata.

______________

Z jednej strony redukuje się człowieka do instrumentu, czyli do przedmiotu, a z drugiej strony instrumenty, przedmioty takie jak roboty techniczne personalizuje się. Czyli my mamy [do czynienia] z taką radykalizacją neokomuny, ideologii neokomunistycznej na świecie w tym sensie, że jeszcze do niedawna, jakieś kilka czy kilkanaście lat temu, to dążono do tego żeby nas redukować do zwierząt i personalizowano świat zwierząt. I wprawdzie jest to bardzo niebezpieczny proces, ale jeszcze nie na tyle niebezpieczny z jakim to niebezpieczeństwem mamy do czynienia w technice, czy w ideologizacji techniki, kiedy roboty techniczne, jak np. komputery, im przypisuje się atrybuty osobowe, bo inteligencja, pamiętajmy, to jest zawsze atrybut osobowy. Czyli jak powie ktoś na robot ‘sztuczna inteligencja’, to co to oznacza merytorycznie, czyli treściowo? Że wtedy takiemu robotowi przypisuje się atrybuty ludzkie, czyli że robot jest człowiekiem, że robot jest osobą ludzką, którą nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie.

−∗−

Globalny komunizm się radykalizuje! O rewolucji “sztucznej inteligencji” – ks. prof. Tadeusz Guz

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!