„Światło nadziei dla Polski w trudnych czasach” – ks. Marek Bąk

Polak jak mówi ‘mam nadzieję’, to on nie ma nadziei – on ma oczekiwania. Nadzieja nie jest oczekiwaniem. Nadzieja jest uczestniczeniem czynnym w zamyśle Pana Boga. Kto uczestniczy w zamyśle Pana Boga, czyli jakoś pełni Jego Wolę, uczestniczy w Bożym Dziele, na jakimkolwiek poziomie, ten ma nadzieję, jest w nadziei. Kto bowiem jest poza Wolą Bożą jest bez nadziei, czyli jest beznadziejny. Tak jest z duchowego punktu widzenia, jeśli chodzi o nadzieję.

____________

Jeśli chodzi o ‘skowidowienie’ naszego narodu i reakcję duchowieństwa, to ja tu nie mam usprawiedliwienia żadnego. Judasz mógłby się uczyć zdrady od naszych nadrzędników, którzy poszli na to [brawa], na co poszli i stali się pasem transmisyjnym wymordowywania narodu.

____________

Nie ma modlitwy, a świat czyśćcowy jest coraz większy, coraz większy. Nędzy i głodu tam jest tyle, że gdyby to można było usłyszeć, nie wytrzymalibyśmy tego wycia, bólu dusz czyśćcowych. A ludzi wspomożenia wśród ziemian jest coraz mniej.

____________

Nieświadome społeczeństwo, bierne, zastraszone pod hasłem nic się nie da zrobić, ma tę niewolę przez własną bierność.

−∗−

„Światło nadziei dla Polski w trudnych czasach” – ks. Marek Bąk

Spotkanie miało miejsce 9 kwietnia 2024r.

[Od 2:00:35 do 2:16:25 występuje zanik dźwięku -AC]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!