Rozpad Unii Europejskiej będzie dla nas wybawieniem

«W jakim stopniu ten kraj, Polska, jest jeszcze katolicki? W takim stopniu w jakim żyją tu katolicy. Formalnie to są prawie wszyscy katolicy, ale de facto to są poganie. Jest to w dużej mierze kraj pogański, a skoro tak, to dlaczego nie ma się poddać dyktatowi satanistyczno-lucyferycznej władzy unijnej?

Tak, oczywiście. To jest rozmontowywanie. Ale to rozmontowywanie idzie na dwa sposoby. Pierwsze to jest odgórne, czyli to co robią te struktury narzucające, czyli Unia i ONZ, a drugie to jest to, co ludzie robią sami ze swoim życiem. To jeżeli spojrzeć na co ludzie się zgadzają, jak ludzie bez żadnego trudu oddają te fundamenty, porzucają je, sami je niszczą. Jeszcze się cieszą z tego, jeszcze płacą na to, żeby niszczyć te fundamenty z radością wielką. To trudno się dziwić tym unijczykom, tym rządzicielom unijnym, że oni robią to, co robią. Robią to dlatego, że my na to pozwalamy.»

«Czego oni mogą się bardziej bać niż utraty apanaży, to niech każdy się domyśli. To byłoby najskuteczniejsze i to będzie to, co my w końcu będziemy musieli w jakiejś formie zrobić.»

«Tak czy inaczej czeka nas upadek. Upadek jest nie tylko nieuchronny, wręcz konieczny. Musimy upaść, bo inaczej się nie podniesiemy.»

«Zniszczenia moralne, intelektualne i duchowe są potężne. Znacznie większe niż po wojnie. A zniszczenia biologiczne też bo zobaczmy jaka jest demografia. Jeżeli jeszcze trochę potrwa nasza bytność w Unii, to liczebność narodu polskiego zmaleje jak po II wojnie światowej. Ta odbudowa będzie podobna do tamtej, tyle że będzie dłużej trwała dlatego że łatwiej jest odbudować most, drogę, budynek, fabrykę niż odbudować umysły, niż odbudować umiejętności ludzkie. Trzeba będzie co najmniej trzydziestu lat, żeby jako tako stanąć na nogi. Ale to nas czeka. A jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zajdą takie okoliczności, które wymuszą to na nas, to po prostu znikniemy, sczeźniemy, to nas się rozparceluje, powymieramy, część wyjedzie…»

−∗−

Rozpad Unii Europejskiej będzie dla nas wybawieniem

Rozmawiają: Edyta Paradowska, Bartosz Kopczyński

 

−∗−

W materiale pojawia się kwestia ‘edukacji zmieniającej płeć’ [gender-transformative education – nowe spojrzenie na edukację na rzecz bardziej sprawiedliwego i włączającego świata].

Więcej na ten temat w poniższej rozmowie:

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!