Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa czyli jak promować pokój poprzez dialog

Podczas gdy przemysł obronny działa jako sponsor, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa opisuje swoje cele światu zewnętrznemu w następujący sposób: Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa jest wiodącym na świecie forum debat na temat międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa ma na celu promowanie zaufania i przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez ułatwianie trwałego, kuratorskiego i nieformalnego dialogu w ramach międzynarodowej społeczności bezpieczeństwa – zgodnie z jej pierwotnym mottem – “Promowanie pokoju poprzez dialog”.

−∗−

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa – wojskowe ramię światowego rządu cieni?

 

[Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC]

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa odbędzie się w dniach 16-24 lutego 2024 roku. Z tej okazji będzie obchodzić swoją 60. rocznicę.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa została założona w 1963 roku i odbywa się corocznie w Monachium jako międzynarodowa konferencja, podczas której politycy, przedstawiciele wojska i biznesu oraz organizacje pozarządowe, między innymi, prowadzą strategiczne debaty na temat globalnej sytuacji bezpieczeństwa.

Podczas gdy przemysł obronny działa jako sponsor, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa opisuje swoje cele światu zewnętrznemu w następujący sposób: Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa jest wiodącym na świecie forum debat na temat międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa ma na celu promowanie zaufania i przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez ułatwianie trwałego, kuratorskiego i nieformalnego dialogu w ramach międzynarodowej społeczności bezpieczeństwa – zgodnie z jej pierwotnym mottem – “Promowanie pokoju poprzez dialog”.

Ale jak Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa może prowadzić kampanię na rzecz pokoju i przyczyniać się do rozwiązywania konfliktów, jeśli jej sponsorami są firmy zbrojeniowe, które zarabiają na wojnach? Istnieje tu wyraźny konflikt interesów. Ostatnie wydarzenia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim pokazują, jak wiele Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa zrobiła w ostatnich latach dla promowania pokojowego rozwiązywania konfliktów. Oto kilka przykładów:

1. Przykład

Po wybuchu konfliktu na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku, ówczesny przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger opowiedział się w 2015 roku za planami amerykańskiej delegacji dotyczącymi dostaw broni na Ukrainę. Ischinger uznał to za “właściwe i ważne”.

2. Przykład

To samo podejście można również zaobserwować na Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2023 roku: Nowy przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Christoph Heusgen, nadal zaciekle bronił dostawy niemieckich czołgów bojowych Leopard na Ukrainę. W tym czasie kanclerz Niemiec Olaf Scholz zażądał również w odniesieniu do Ukrainy: “Potrzebujemy stałej produkcji naszych najważniejszych systemów uzbrojenia”.

Wreszcie, przedstawiciele Rosji nie zostali zaproszeni na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa od 2023 roku.

Podsumowanie tymczasowe

Z drugiej strony, wszystkie cztery wspomniane przykłady nie pokazują żadnych wysiłków ze strony Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w celu pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego poprzez otwarty dialog, ale wręcz przeciwnie: poprzez dostarczanie broni i zapobieganie porozumieniom konflikt jest dalej podsycany!
Pojawia się zatem pytanie: jeśli Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa nie służy pokojowemu rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to czemu służy? I jakie są rzeczywiste cele Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i jakiego kontekstu nie są świadomi jej uczestnicy?
Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy przyjrzeć się historii Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, stojącym za nią ludziom i organizacjom.

Osoby stojące za Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa

Założyciele

Prekursorem Konferencji Bezpieczeństwa jest Międzynarodowy Ruch Przysposobienia Obronnego . Został on zainicjowany w 1963 roku przez Ewalda-Heinricha von Kleista-Schmenzina, niemieckiego oficera i bojownika ruchu oporu. Pierwsze spotkanie było ograniczone do 60 uczestników, w tym Helmuta Schmidta i Henry’ego Kissingera.
Henry Kissinger, który zmarł w 2023 r., jest uważany za jednego z inicjatorów Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jest znany jako globalny strateg, który przez dziesięciolecia kształtował światową politykę. Henry Kissinger był członkiem Rady Stosunków Zagranicznych od 1956 roku – później w zarządzie CFR i był regularnym uczestnikiem spotkań Bilderberga. Był aktywny na szczeblu kierowniczym Grupy Bilderberga – Rady Doradczej.
Od 2009 roku Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa honoruje osobistości tak zwaną Nagrodą Edwalda von Kleista. Pierwszą nagrodę otrzymał Henry Kissinger.

Przewodniczący

W latach 2008-2022 Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przewodniczył Wolfgang Ischinger.
Ischinger jest niemieckim prawnikiem i dyplomatą. Wielokrotnie uczestniczył w konferencji Bilderberga i Światowym Forum Ekonomicznym (WEF). Jest także członkiem Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, europejskiego oddziału CFRBył również dobrze zaznajomiony z Henrym Kissingerem i wygłosił przemówienie podczas ceremonii z okazji setnych urodzin Henry’ego Kissingera. W swoim przemówieniu Ischinger wspomniał, że założyciel Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Ewald von Kleist, był w bliskim kontakcie z Henrym Kissingerem przez wiele dziesięcioleci.

Wniosek tymczasowy:

Jeśli spojrzeć tylko na założycieli i przewodniczących Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, istnieją wyraźne powiązania z globalnym strategiem Henrym Kissingerem, grupą Bilderberga i CFR, Radą Stosunków Zagranicznych.

Członkowie Rady Doradczej

W 2009 roku powołano Monachijską Radę Doradczą Konferencji Bezpieczeństwa, której zadaniem jest wspieranie przewodniczącego w strategicznym kierowaniu i rozwijaniu Konferencji Bezpieczeństwa. Prawie wszyscy członkowie Monachijskiej Rady Doradczej Konferencji Bezpieczeństwa uczestniczyli już w konferencjach Bilderberga:
Paul Achleitner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank AG w latach 2012-2022, uczestniczył w Konferencji Bilderberga w latach 2015-2019 i jest członkiem Komitetu Wykonawczego.
Oliver Bäte jest prezesem zarządu Allianz SE. Uczestniczył w konferencji Bilderberga w 2017 r. i jest członkiem niemieckiej grupy Komisji Trójstronnej. Komisja Trójstronna to prywatny think tank zajmujący się doradztwem politycznym, założony w lipcu 1973 r. z inicjatywy Henry’ego Kissingera i Davida Rockefellera. Służy jako forum dialogu między elitami Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonii.

Związek NATO z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, również regularnie uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Stoltenberg, który jest również członkiem Grupy Bilderberga, podczas przemówienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 2023.

Panie i panowie, jest to wyraźnie rozpoznawalne:
Prawie wszyscy członkowie kierownictwa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa mają powiązania z Grupą Bilderberg, CFR i ECFR. Jak Kla.TV wyjaśniła w różnych programach, zostały one utworzone jako rząd cieni przez rodzinę Rockefellerów i ich sojuszników, takich jak Henry Kissinger i George Soros. Ich cel: wdrożenie Nowego Porządku Świata i ustanowienie rządu jednego świata.

Przyjrzyjmy się zatem pokrótce tym organizacjom.

Organizacje stojące za Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa i ich interesy

Grupa Bilderberg i CFR

Telewizja Kla TV obszernie informowała już o Grupie Bilderberg w swoim programie. Grupa Bilderberg – tajny Rząd Cieni?

European Council on Foreign Relations

ECFR, europejskie ramię CFR, zostało założone i sfinansowane głównie przez George’a Sorosa. Sam George Soros był członkiem Rady Doradczej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa do 2020 roku. Obok Davida Rockefellera i Henry’ego Kissingera, Soros jest uważany za jednego z globalnych strategów, jeśli chodzi o tworzenie ukrytego Rządu Cieni.

Telewizja Kla TV poinformowała o George’u Sorosie i jego Open Society Foundations, w skrócie OSF, w programie “George Soros – sieć globalnego stratega ujawniona”.

Wnioski

Jeśli wziąć to wszystko pod uwagę, nie można zaprzeczyć, że Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa nie służy bezpieczeństwu ludności Europy, ale raczej interesom kilku globalnych strategów i think tanków. Czy to możliwe, że stała się ona militarnym ramieniem Tajnego Rządu Światowego składającego się z Grupy Bilderberga, CFR i ECFR – pomijając państwa narodowe i ignorując wolę ludzi – lub nawet została założona w tym celu?

Gazeta “Die Linke” trafnie napisała 4 lutego 2010 r.: “Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa pozostaje spotkaniem zdominowanym przez przemysł zbrojeniowy i polityków wojennych, na którym wiodące światowe potęgi wojskowe omawiają swoje wojny interwencyjne i zapewniają sobie nawzajem ich legitymizację

Rozpowszechniając ten program, prosimy o pomoc w odkryciu takich powiązań i tła oraz poddanie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ogólnoświatowej obserwacji! Jest tylko nadzieja na pokój, jeśli sprawcy wojen zostaną ujawnieni!

Kończymy cytatem z rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja (1828-1910):

“W całej historii nie ma wojny, która nie zostałaby wymyślona przez rządy, przez same rządy, niezależnie od interesów ludzi, dla których wojna jest zawsze zgubna, nawet jeśli jest skuteczna”.

_____________

Źródło: kla.tv

−∗−

Warto przeczytać:

O co chodzi podżegaczom? O wojnę obronną czy o unicestwienie Polski?
Na samym wstępie powinniśmy wyraźnie rozróżnić dwie kategorie działań wojennych Wojnę obronną do której powinniśmy być gotowi w każdej chwili Wojnę w obcym interesie Od czasu II Wojny Światowej […]

_____________

Produkcja mentalności wojennej i wojna pionowa, czyli przebiegli wojenni zarządcy
MOTTO “Prawdziwa „wieczna wojna” jest tym, co Niels Harrit nazywa wojną pionową, toczoną przez samą górę przeciwko wszystkim pod nimi.” “[…] pożar Reichstagu w nazistowskich Niemczech, ten zainscenizowany „atak” miał […]

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!